Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Αν όχι τώρα, πότε;

Γνωρίζετε ότι στη χώρα που ζούμε:

- Το πρώτο Προεδρικό Διάταγμα για να γίνει κτηματολόγιο εξεδόθη το 1831 από τον πρώτο κυβερνήτη της χώρας μας, τον Ιωάννη Καποδίστρια; Όμως ακόμα και σήμερα δεν έχουμε ολοκληρωμένο κτηματολόγιο!

- Η πρώτη εξαγγελία για να σχηματιστεί περιουσιολόγιο έγινε από τον Χαρίλαο Τρικούπη το 1893; Είμαστε στο 2012 και ακόμα δεν έχουμε πλήρες και καθολικό περιουσιολόγιο! Το οποίο ν' αποτυπώνει την περιουσία όλων των Ελληνων υπηκόων εντός & εκτός της χώρας, σε όλες τις μορφές κινητού & ακίνητου πλούτου & με βάσει αυτή να φορολογούνται αναλογικά. Άλλωστε το σύνταγμά μας αναφέρει ότι οι Ελληνες πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις (αρθρ 4 παρ. 2), και ότι "... συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους" (άρθρο 1 παρ. 5)

- Η πρώτη σημαντική προσπάθεια διοικητικής μεταρρύθμισης έγινε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο; Όμως ακόμα και σήμερα ζούμε τα μπαλώματα εκείνης της μεταρρύθμισης! Και κυρίως ζούμε τον κομματισμό & τη λαφυραγώγησή της απο τα κόμματα που άσκησαν εξουσία. Αν και η διάκριση ανάμεσα στην πολιτική δ/νση και τη διοίκηση - διαχείρηση είναι απολύτως ορατή, όσοι μας κυβέρνησαν αυτή τη διάκριση δεν ήθελαν να τη δουν!

- Η πρώτη σοβαρή συζήτηση για μια γενικότερη ουσιαστική φορολογική μεταρρύθμιση έγινε το 1955 από τον Βαρβαρέσο, έναν αστό οικονομολόγο; Ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί η φορολογική μεταρρύθμιση που πρότεινε ο Βαρβαρέσος!

Πότε λοιπόν θα γίνουν όλα αυτά; Αν όχι τώρα, πότε;

Γιατί δεν τα υλοποίησαν αυτοί που μας κυβέρνησαν τόσα χρόνια; Ή να πιστέψουμε ότι θα το πράξουν τώρα; Ποιοί; Μήπως αυτοί που θέλουν να μας ξανασώσουν;

ΠΚ