Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Χορευτική εκδήλωση από το Λύκειο των Ελληνίδων