Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Ανακοίνωση του Δήμου για την πρόληψη πυρκαγιών

Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (1/5/2012 – 31/10/2012), υπενθυμίζουμε στους κατοίκους της περιοχής μας που είναι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, την υποχρέωσή τους να τα περιφράζουν και να τα διατηρούν καθαρά και χωρίς χορτάρια.

Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και αφορά τους χώρους που βρίσκονται εντός πόλεων κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους.

Παρακαλούνται λοιπόν να δείξουν υπευθυνότητα και ευαισθησία και να μην αμελούν την υποχρέωσή τους αυτή, γιατί όπως είναι γνωστό σε όλους, η αμέλεια κατέστρεψε ολόκληρους οικισμούς στο παρελθόν (πχ. το καλοκαίρι του έτους 2000).

Καλό θα ήταν επίσης να διατηρούνται καθαρά ακόμα και τα παρόδια αγροτεμάχια που βρίσκονται έξω από οικισμούς γιατί και αυτά είναι επικίνδυνα για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω που ορίζονται από τη νομοθεσία, συνεπάγεται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, επιβολή προστίμου, και καταλογισμός των σχετικών δαπανών καθαρισμού του χώρου: πενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ