Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

Ο Χρ. Ζαχαριάς για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στο Δήμο μας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με την 4230/13/09/2011 Υπουργική απόφαση κατακυρώθηκε το έργο υποστηρικτικοί Μηχανισμοί για την  υλοποίηση  των Καθεστώτων Ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2007-2013 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην ''ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ''. Στην κοινοπραξία αυτή συμμετέχουν η εταιρία ''Πελοπόννησος Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης'' και   ''Πελοπόννησος Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.ΤΑ.'', στα Διοικητικά Συμβούλια των οποίων έχω την τιμή να συμμετέχω.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παροχή υπηρεσιών στήριξης με αποδέκτες:
α)τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών των γεωγραφικών ενοτήτων όπου υλοποιούνται τα καθεστώτα ενίσχυσης του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 ως δυνητικός δικαιούχος αυτών
β) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, που εγκρίνονται και ενισχύονται για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του Άξονα 3(δικαιούχοι) και
γ) τους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση και εφαρμογή  των καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα


ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΤΡΑ

Μέτρο 311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Μέτρο 312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
Μέτρο 313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Μέτρο 321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
Μέτρο 322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
Μέτρο 323: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δήμοι Νομού Κορινθίας
Δήμος Κορινθίων ( Δημοτικές Ενότητες Σαρωνικού Σολυγείας και Τενέας)
Δήμος Σικυωνίων ( Δημοτικές Ενότητες Στυμφαλίας και Φενεού )
Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου 212 επενδυτικές προτάσεις συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 46.194.330  ευρώ που θα κινητοποιήσουν ιδιωτικά κεφάλαια αντίστοιχου ύψους για ένα συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα που θα αγγίξει τα 80.000.000 ευρώ περίπου. Αναμένεται μέχρι το φθινόπωρο να προκηρυχθεί εκ νέου το πρόγραμμα.
Μέσω του προγράμματος θα υλοποιηθούν ιδιωτικές επενδύσεις στους παρακάτω τομείς : ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ,(διανυκτέρευση, εστίαση και αναψυχή) ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ξυλουργεία, γλυκά, ζυμαρικά, ενδύματα, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα  κ.λ.π.) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ( κομμωτήρια,καθαριστήρια, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και διασκέδασης , λιανικό εμπόριο , δραστηριότητες φυσικής ευεξίας κλπ.
Στις μέρες της μεγάλης οικονομικής κρίσης το ζητούμενο είναι η οικονομική ανάπτυξη και το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει στις εκλογές της 17ης Ιουνίου οφείλει να καταργήσει τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις ώστε τα προγράμματα αυτά καθώς και το ΕΣΠΑ κ.λ.π.  να αποτελέσουν το βασικό πυλώνα στην ανάπτυξη της χώρας.
                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ
                                                           ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
                                                                    ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ