Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Ερωτήσεις του Χρ. Ζαχαριά προς το Δήμαρχο και θέματα για το Δημοτικό Συμβούλιο

Η Δημοτική παράταξη της μείζονος μειοψηφίας κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/02/2012 κατέθεσε τις κατωτέρω ερωτήσεις :

1. ΚΟΠΗ ΠΕΥΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ: Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε : α. Εάν τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες και εκδόθηκαν όλες οι άδειες που απαιτούνται για την κοπή των εν λόγω πεύκων; β. Έχετε προβλέψει για την αντικατάσταση με νέα δένδρα αλλά και την γενικότερη ανάπλαση του αλσυλλίου; Σας επισημαίνουμε πως μετά την κοπή των πεύκων του λόφου της ΜΑΓΟΥΛΑΣ, που έγινε πέρσι σε ουδεμία νέα φύτευση έχετε προβεί, παρόλο που προεβλέπετο αυτό.

2. Όπως γνωρίζετε στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΑΡΙΟΥ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη γεώτρηση ύδρευσης (βλάβη στο υποβρύχιο). Επισημαίνοντας την αδικαιολόγητη καθυστέρηση μέχρι τώρα, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν και πότε σκοπεύετε να αποκαταστήσετε τη βλάβη .


3. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα οδοποιίας κ.λ.π. στην περιοχή ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, που είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, και εάν όχι γιατί αυτή η καθυστέρηση;

4. Το Σάββατο 18/02/2012 ξέσπασε πυρκαγιά στο Χ.Α.Δ.Α. στη θέση ΛΙΤΣΑΡΔΑ. Η φωτιά συνεχίζονταν για πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες. Τίθενται έτσι πολλά ερωτήματα: Ποιος ο υπεύθυνος της φωτιάς; Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού του Δήμου; Ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας ώστε να ξεκινήσουν οι έρευνες; Ποια προληπτικά μέτρα προτίθεσθε να λάβετε ώστε να μην επεναληφθεί παρόμοιο γεγονός; Επ’ ευκαιρία παρακαλούμε να μας γνωρίσετε σε τι στάδιο ευρίσκεται η διαδικασία αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α . του Δήμου μας.

5.Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε τις δύο τελευταίες ημέρες δεν έγινε το δρομολόγιο του λεωφορείου που μεταφέρει τους μικρούς μαθητές στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας, προς δόξα βεβαίως των αναγκαστικών συνενώσεων των Δημοτικών Σχολείων!!! Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε γιατί έγινε αυτό και θα σας ζητήσουμε να μεριμνήσετε ώστε να μην υπάρξει παρόμοια αδυναμία στην εξυπηρέτηση των μαθητών.

6. Όπως επανειλημμένως σας έχουμε ζητήσει παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να παραχωρηθεί στις μειοψηφίες κατάλληλος χώρος με εξοπλισμό, ώστε να μπορούν να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους. Αυτό το επιβάλει εξάλλου και ο νόμος.
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου σας παρακαλούμε σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τεθούν για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης, όπου απαιτείται, τα κατωτέρω θέματα:
1. Ενημέρωση (από το Δήμαρχο), συζήτηση και λήψη απόφασης για την πορεία των πολεοδομικών θεμάτων(ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 13 . Λοιπές πολεοδομικές ενότητες. Αποτύπωση δικτύων κοινοχρήστων χώρων, αναγνωρίσεις κύριων και μοναδικών οδών, που συνδέουν όμορες τοπικές κοινότητες).
2. Ενημέρωση (από το Δήμαρχο), συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο μας.
3. Ενημέρωση (από το Δήμαρχο), συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαχείριση υδάτων του Δήμου μας (υδροδότηση της πόλεως, ανταποδοτικά από το Δήμο Κορινθίων, ζητήματα των Τοπικών Κοινοτήτων).
4. Ενημέρωση (από το Δήμαρχο), συζήτηση και λήψη απόφασης για την πορεία των διαδικασιών αγοράς του οικοπέδου Σ.Κ.Ο.Σ. Α.Σ.Ε. και του ακινήτου Α.Τ.Ε.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δυνατότητα παραχώρησης του παλαιού σταθμού Ο.Σ.Ε. στο Δήμο μας.
6. Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για το κλείσιμο Δημοσίων Υπηρεσιών, που έχουν έδρα το Δήμο μας.

Για τη Μείζονα Μειοψηφία
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ