Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Έκθεση-καταπέλτης για την διαφθορά στο Δημόσιο

Ανεξέλεγκτη διαφθορά και κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος φέρνει στο φως η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2009. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, ο στενός δημόσιος τομέας και η Τοπική Αυτοδιοίκηση μοίραζαν εκατομμύρια ευρώ για παράτυπες και παράνομες δαπάνες σε απευθείας αναθέσεις έργων, προσλήψεις, μισθούς, επιδοτήσεις.

Οι μη νόμιμες δαπάνες εξαπλασιάστηκαν το 2009 σε σύγκριση με το 2008, ανερχόμενες από τα 106,4 εκατ. ευρώ στα 657,7 εκατ. ευρώ. Από το εν λόγω ποσό, τα 505,5 εκατ. ευρώ αποτελούν μη νόμιμες δαπάνες του κεντρικού κράτους, τα 113 εκατ. ευρώ των ΝΠΔΔ -σχεδόν διπλάσια από το 2008- και τα 38 εκατ. ευρώ των ΟΤΑ.

Η ραγδαία και ανεξέλεγκτη αύξηση των μη νόμιμων δαπανών «εκτόξευσε» παράλληλα τον δανεισμό του κράτους, εφόσον ενώ είχαν προϋπολογιστεί δάνεια ύψους 64,5 δισ. ευρώ, το 2009 η χώρα δανείστηκε 105,5 δισ. ευρώ.
Τα έξοδα που είχαν προϋπολογιστεί για το 2009 ήταν 99,3 δισ. ευρώ, αλλά έφθασαν στα 146,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 47,7%. Ταυτόχρονα, τα έσοδα παρουσίασαν «μαύρη τρύπα» 12,8 δισ. ευρώ.

Στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύει σήμερα, Πέμπτη, η εφημερίδα «Έθνος» υπάρχουν αποσπάσματα που θυμίζουν τις εκθέσεις της τρόικας και της Task Force.
Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι η αύξηση του δανεισμού του κράτους για την κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών «καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των εισπρακτικών μηχανισμών, με έμφαση στις ΔΟΥ που εμφανίζουν τα μικρότερα ποσοστά εισπράξεων έναντι των βεβαιωθέντων εσόδων».
Επιπλέον, στην έκθεση τονίζεται ότι το 2009 ήταν εκλογική χρονιά, με αποτέλεσμα – όπως συνηθίζεται - να αυξηθούν σημαντικά οι κρατικές δαπάνες στο σύνολό τους, συμπαρασύροντας και τις μη νόμιμες δαπάνες.

Ορισμένες από τις πιο ακραίες περιπτώσεις διαφθοράς και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος που καταγράφονται στην έκθεση αποτελούν απευθείας αναθέσεις που πραγματοποιήθηκαν χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις «για την προσφυγή στην εξαιρετική αυτή διαδικασία». Για μια ακόμη χρονιά, ακολουθήθηκε σε μεγάλο βαθμό η κατάτμηση των συμβάσεων σε μικρότερα ποσά προκειμένου να αποφευχθεί η διενέργεια διαγωνισμού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι συχνά υπάρχει «δυστροπία» της Διοίκησης όχι μόνο να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία, αλλά και να συμμορφωθεί με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αποτέλεσμα την επανάληψη των ιδίων παραβάσεων.

Μερικές, μόνο, περιπτώσεις είναι:

• Καταβολή εξόδων παράστασης αιρετών οργάνων που δεν δικαιούνταν.
• Πληρωμή υπαλλήλων με βάση το μισθολογικό κλιμάκιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να έχουν τα απαραίτητα προσόντα (απολυτήριο λυκείου)
• Μη νόμιμη καταβολή οικογενειακού επιδόματος ή επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών
• Μη νόμιμη καταβολή εφάπαξ έκτακτης οικονομικής παροχής σε αγροτικούς ιατρούς
• Παράνομη πρόσληψη και ένταξη σε ανώτερη βαθμίδα ωρομίσθιων καθηγητών από ΤΕΙ για τη διδασκαλία μαθημάτων χωρίς να κατέχουν τα αντίστοιχα προσόντα
• Μη νόμιμη καταβολή αποζημίωσης για διδακτικό έργο που προσέφεραν επιστημονικοί συνεργάτες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου λόγω μη προσκόμισης της άδειας της υπηρεσίας τους για ιδιωτικό έργο
• Προσλήψεις με σύμβαση έργου, οι οποίες υπέκρυπταν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, ενώ υπήρχαν περιπτώσεις υπουργικών αποφάσεων έγκρισης και ανάθεσης εκτέλεσης έργου που καθόριζαν ως χρόνο έναρξης των συμβάσεων προγενέστερο αυτού της ημερομηνίας έκδοσης υπουργικών αποφάσεων και της σύναψης των συμβάσεων των προσληφθέντων