Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Διευκρίνιση για την ψηφοφορία

Αναγνώστες μας ρώτησαν γιατί στις επιλογές στην ψηφοφορία που έχουμε στην αριστερή στήλη του blog μας δεν υπάρχει το ΕΠΑΜ του Δημήτρη Καζάκη, οπότε αναγκάζονται να ψηφίζουν το "Άλλο". Ο λόγος είναι ότι όταν ξεκίνησε η ψηφοφορία δεν ήταν ακόμα γνωστό αν το ΕΠΑΜ θα κατέβει στις εκλογές.