Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Το Κέντρο Νέων Κορινθίας συμμετέχει στο πρόγραμμα: "Βήματα προς την αλλαγή"


Το Κέντρο Νέων Κορινθίας καλεί ενδιαφερόμενους νέους να συμμετάσχουν στη δράση με τίτλο “Βήματα προς την αλλαγή / Steps towards change”.

Οι νέοι, μέχρι 10 στον αριθμό και 22-30 ετών, πρέπει να είναι άνεργοι ή κοινωνικά & γεωγραφικά αποκλεισμένοι, και να θέλουν να κάνουν νέα βήματα σε νέους δρόμους στη ζωή τους.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Νεα Γενιά σε Δράση”, Δράση 3.2. και συντονίζεται από τον φορέα ΚERIC (Σλοβακία).

Συμμετέχουν συνολικά 18 φορείς, εκ των οποίων 9 οργανώσεις από Ευρώπη, 3 από Ασία, 3 από Αφρική και 3 από Λατινική Αμερική.


Στόχος του προγράμματος είναι να δραστηριοποιήσει νέους να συμμετάσχουν ενεργά, διαμέσου της πληροφόρησης για δυνατότητες εθελοντικής εργασίας, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία για Νέους.

Η πρώτη φάση του προγράμματος θα υλοποιηθεί στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2012 και θα περιλαμβάνει δυναντήσεις στο Κέντρο Νέων Κορινθίας, μια τηλεδιάσκεψη με νέους από το εξωτερικό, δραστηριότητες εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο, ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, όπως σύνταξη βιογραφικού και εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εθελοντική εργασία στις συνεργαζόμενες οργανώσεις στο εξωτερικό.

Σε δεύτερη φάση θα επιδιωχθεί η δημιουργία ενός σταθερού δικτύου 18 φορέων από 4 ηπείρους, το οποίο θα προωθεί και θα υποδέχεται νέους με λιγότερες ευκαιρίες σαν εθελοντές, οι οποίοι θα προετοιμάζονται σε τοπικό επίπεδο πριν φύγουν στο εξωτερικό.


 

Δηλώσεις συμμετοχής: μέχρι Παρασκευή, 20.1.2012, ηλεκτρονικά στo kentroneon@knk.gr, η τηλεφωνικά στο 27410 29980 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

 

Πρώτη συνάντηση της ομάδας: Τρίτη, 24.1.2012

Έναρξη εθελοντικών δράσεων: από Τρίτη 31.1.2012
Κέντρο Νέων Κορινθίας
Κορινθιακό Δίκτυο Κέντρων Νέων
Κολιάτσου 112 - 20100 Κόρινθος
τηλ: 27410 29980 - φαξ: 27410 74480
www.knk.gr
Youth Center of Corinthia
Corinthian Youth Centers Network
Koliatsou str. 112 20100 Korinthos GREECE
Tel: +30 27410 29980 - fax: +30 27410 74480
www.knk.gr