Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Ανακοίνωση του Δήμου για τα εγκατελειμμένα οχήματα

"Κατά το έτος 2011, με παρεμβάσεις της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου Σικυωνίων, μετακινήθηκαν 58 εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε δρόμους του Κιάτου και των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου μας. Τα 16 από αυτά παραδόθηκαν σε εγκεκριμένο κέντρο συλλογής οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) όπου καταστράφηκαν και ανακυκλώθηκαν όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Επειδή το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μεγάλη αύξηση φαινομένων όπου οι ιδιοκτήτες παραδίδουν τις πινακίδες των οχημάτων τους και τα εγκαταλείπουν σε διάφορα σημεία της πόλης, θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τα εξής:


Σύμφωνα με τη νομοθεσία, εάν κάποιος ιδιοκτήτης που έχει παραδώσει τις πινακίδες του αυτοκινήτου του επιθυμεί να κρατήσει το αυτοκίνητο αυτό χωρίς να το κινεί, τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου μετά από έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη σχετική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ όπου θα αναφέρεται το ακριβές σημείο αποθήκευσης και τα στοιχεία που πιστοποιούν τον ιδιοκτήτη του χώρου και τη συγκατάθεσή του αν πρόκειται περί τρίτου και η οποία κοινοποιείται από τον ιδιοκτήτη στην αρμόδια αρχή. Η εγκατάλειψη οχημάτων στους δρόμους δημιουργεί προβλήματα αφού εμποδίζεται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου, υποβαθμίζεται το περιβάλλον (δυσκολία στην καθαριότητα του δρόμου από τα συνεργεία του Δήμου) ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργείται κίνδυνος και για τη δημόσια υγεία. Για τους λόγους αυτούς οι ιδιοκτήτες οχημάτων που παραδίδουν τις πινακίδες τους παρακαλούνται να εφαρμόζουν με συνέπεια τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση που εντοπίζονται εγκαταλελειμμένα οχήματα στους δρόμους της πόλης, θα κινείται από τη δημοτική αστυνομία η διαδικασία για την απομάκρυνσή τους και την καταστροφή – ανακύκλωσή τους."