Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο κ. Σταματόπουλο

Κύριε Δήμαρχε
Με την προυπηρεσία σας ως Δήμαρχος Φενεού, επιδείξατε ιδιαίτερη ευαισθησία στις αδύνατες κοινωνικές ομάδες και αυτό εκτιμάται ως ένα μεγάλο προσόν για τους ηγέτες.
Σήμερα, στην ανατολή ενός νέου έτους που κάθε άλλο παρά ευτυχές προδιαγράφεται, θεωρούμε πως είναι ευκαιρία να προχωρήσετε προς την κατεύθυνση της κοινωνικής αλληλεγγύης την οποία γνωρίζουμε ότι υπηρετείτε.
Θα μπορούσατε παραδείγματος χάριν να τολμήσετε μείωση δημοτικών τελών σε κατοικίες και καταστήματα, δεδομένου ότι η δυσμενής οικονομική συγκυρία που βιώνουν όλοι οι πολίτες δε μπορεί να αγνοείται από τη δημοτική Αρχή.
Θα ήταν επίσης σημαντικό, μείωση των τελών ύδρευσης μέσω μιας πολιτικής που δεν «τιμωρεί» τους μικροκαταναλωτές όπως είχε θεσπιστεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
Η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι βεβαίως γνωστή, αλλά όπως καλύτερα γνωρ’ιζετε, η σωστή διαχείριση είναι αυτή που οδηγεί στην πρόοδο.
Βασίλης Κελλάρης