Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Ο Χρ. Ζαχαριάς για τον προϋπολογισμό τυο Δήμου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ: Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Στις 21/12/2011 έγινε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων για τον προϋπολογισμό του 2012.Για μια ακόμα φορά ο Δήμαρχος προσπάθησε να εντυπωσιάσει χρησιμοποιώντας τους αριθμούς όπως τον βολεύουν, όμως η πραγματικότητα τον διαψεύδει κατηγορηματικά. Τόσο κατά τη συζήτηση του τεχνικού προγράμματος όσο και εκείνης του προϋπολογισμού προέκυψαν ως προς μεν τα έσοδα σημαντική υπερεκτίμηση ως προς δε τα έξοδα μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των ενταλθεισών και προταθεισών δαπανών. Ορισμένα παραδείγματα αποδεικνύουν τον ισχυρισμό αυτόν.

Ε Σ Ο Δ Α:
1) Κωδικός 033 υπερεκτίμηση κατά 39%
2) Κωδικός 1699 υπερεκτίμηση κατά 157%
Μέση υπερεκτίμηση των εσόδων 42 % περίπου.

ΕΞΟΔΑ : Μέση απόκλιση δαπανών 44 % περίπου.

Ακόμα πιο σημαντικό είναι πως αποδείχθηκε πως : 1) Για το 2011 το τεχνικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε μόνο κατά 7 % !!! 2) Για το 2012 δεν προβλέπεται κανένα νέο έργο αλλά υλοποίηση των έργων που είχαν προγραμματιστεί για το 2011 !!!

Ο ισχυρισμός του Δημάρχου πως δεν υπάρχουν χρήματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση , δεν ισχύει γιατί το τεχνικό πρόγραμμα του 2011 είχε λάβει υπόψη τα νέα οικονομικά δεδομένα. Εκείνο που με σαφήνεια προκύπτει είναι ότι αφενός υπήρξε ολιγωρία, κακός προγραμματισμός και συντονισμός των αρμοδίων οργάνων για το 2011 και ότι αφετέρου ο προϋπολογισμός του 2012 είναι ένας ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

Κατά τη συζήτηση συμφωνήσαμε στη προσπάθεια περιστολής εκείνων των δαπανών που δεν συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία του Δήμου και στην ενίσχυση των δαπανών για την κοινωνική μέριμνα και φροντίδα.

Προτείναμε να σπεύσει ο Δήμαρχος για την ένταξη έργων σε διάφορα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΣΠΑ κ.λ.π.), καθώς και σε απευθείας προγράμματα στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επίσης για μια ακόμα φορά ζητήσαμε από το Δήμαρχο να σπεύσει ώστε να πετύχει συμφωνία με το Δήμο Κορινθίων για ανταποδοτικά έσοδα , για το νερό που παίρνει από τη Στυμφαλία.

ΚΙΑΤΟ 22/12/2011
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ