Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από το ΚΑΠΗ