Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Αλουμίνιον ΑΕ: Τέλος η κόκκινη λάσπη στον Κορινθιακό;

«Η λύση σε ένα χρονίζον πρόβλημα – αυτό της εναπόθεσης κόκκινης λάσπης στον Κορινθιακό κόλπο- είναι γεγονός μετά από 45 χρόνια.
Η Αλουμίνιον ΑΕ επένδυσε στη δημιουργία των κατάλληλων εγκαταστάσεων, ώστε η εναπόθεση των βλαβερών για το περιβάλλον υπολειμμάτων της κόκκινης λάσπης να διοχετεύεται σε έναν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, χωρίς να επιβαρύνεται περιβαλλοντικά ο Κορινθιακός κόλπος.…………Μάλιστα σύντομα, ένα μέρος από αυτά τα εναπομείναντα υλικά της επεξεργασίας θα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στην κατασκευή οικοδομών, στους δρόμους ως υπόστρωμα ακόμα και σε φίλτρα εγκαταστάσεων υδραγωγείων, σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Κορινθίων και πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας και Οικολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου, κ. Αλέξανδρου Πνευματικού».

(Από την εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ)


Το παραπάνω δημοσίευμα αναφέρεται στην απόφαση του τμήματος Περιβάλλοντος της ΝΑΒ , με αρ. πρωτ. 433/13-07-2009, σχετικά με την διάθεση καταλοίπων βωξίτη (ερυθράς ιλύος) της βιομηχανίας παραγωγής αλουμινίου & αλουμίνας, της Εταιρείας ¨ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.¨ που εδρεύει στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Διστόμου Ν. Βοιωτίας.
Η σχετική απόφαση ρυθμίζει τη σταδιακή μείωση των ποσοτήτων της λάσπης στον Κορινθιακό κόλπο και μηδενισμό τους στην καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2011 .
Από τις έρευνες των Βοιωτών προκύπτει ότι δεν έχει τροποποιηθεί η σχετική απόφαση και δεν έχει ζητηθεί καμία νόμιμη παράταση από την Εταιρεία.
Eμείς όπως και άλλοι φαντάζομαι, αναρωτιόμαστε τι έχει γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος από το 2009, αν έχουν γίνει οι επιβαλλόμενοι από την σχετική απόφαση έλεγχοι και αν σήμερα απορρίπτεται κόκκινη λάσπη στον Κορινθιακό.
Ας μην γίνει η οικονομική κρίση και η ελλιπής λειτουργία του κράτους που τη συνοδεύει δικαιολογία για να καταστρέφεται το περιβάλλον και να πλουτίζει ο Μυτιληναίος!
Κ.Μ.