Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Ερωτήσεις του Χρ. Ζαχαριά προς το Δήμαρχο

1. Περί τα τέλη Μαρτίου 2012 η τσάπα του Δήμου με οδηγό του Δήμου (το όνομα στη διάθεσή σας ) ξεφόρτωνε στις αυλές δημοτών λιπάσματα στη Δημοτική Ενότητα Φενεού!!! Παρακαλώ να πληροφορήσετε το Δημοτικό Συμβούλιο : 1. Ποιός έδωσε τη σχετική άδεια ; 2. Εάν έχει τροποποιηθεί ο νόμος που να επιτρέπει μηχανικά μέσα και προσωπικό του Δήμου να διατίθεται για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες με προφορική εντολή του Δημάρχου !!! Εάν αυτό συμβαίνει εισηγούμαι να επεκταθεί στις Τοπικές Κοινότητες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων για λόγους ισότητας και δικαιοσύνης !!!

2. Στη θέση Αρκούδα Μουλκίου ( λίγο πιο πάνω από την ΕΥΡΩΚΑΤ στη στροφή) υπάρχει, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου. Προσφάτως ιδιώτης διάνοιξε δρόμο δια μέσου του προαναφερόμενου οικοπέδου τον οποίο και έκλεισε με πόρτα με αποτέλεσμα να αποκλείεται η διέλευση οποιουδήποτε άλλου. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν έχετε δώσει σχετική άδεια και εάν ναι γιατί δεν πέρασε από τα αρμόδια όργανα του Δήμου; Σε διαφορετική περίπτωση να φροντίσετε να επανέλθουν τα πράγματα στην προτεραία κατάσταση, προασπίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου σύμφωνα με την αρχή , ότι το Δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου είναι υπέρτερο του στενά ιδιωτικού.

3. Πριν δύο περίπου μήνες ο κος Μπράβος Ηλίας κατέθεσε έγγραφο με τίτλο Απάντηση-Διαμαρτυρία και με την ένδειξη (κοινοποίηση σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους). Λαμβανομένου υπόψη ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν έχουν λάβει γνώση , παρακαλούμε να αναγνωσθεί η εν λόγω επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δοθούν εξηγήσεις για τα διαλαμβανόμενα σε αυτή, γιατί αφορούν στην νόμιμη ,εύρυθμη και δίκαιη λειτουργία του Δήμου.

4. Επανειλημμένως σας έχει τεθεί το ερώτημα της μη εκχώρησης του δικαιώματος υπογραφής στους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων .Η εκχώρηση αυτή πέρα από του ότι θα συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων των χωριών, θα είναι και σύμφωνη με του πνεύμα του ‘’ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ΄΄, που επιδιώκει αλλά και δίνει αρμοδιότητες στους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων. Η ασάφεια , η καθυστέρηση αλλά και η γενικότερη τακτική σας αποδεικνύει ότι είτε φοβάστε, είτε δεν εμπιστεύεστε τους προέδρους, είτε σας διακατέχει το σύνδρομο του συγκεντρωτισμού ,είτε συμβαίνουν όλα μαζί. Καλό είναι να μην επαναλαμβάνετε τον τρόπο διοίκησης του κράτους, που μας οδήγησε στα γνωστά αποτελέσματα.ΚΙΑΤΟ 05/04/2012
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΖΟΝΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ