Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Ανακοίνωση του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με τον κανονισμό καθαριότητας

Σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων, δεν επιτρέπεται η εναπόθεση ογκωδών απορριμμάτων (επίπλων, συσκευών, στρωμάτων, στερεών αποβλήτων, προϊόντων κηπουρικών εργασιών, ογκωδών αστικών απορριμμάτων, υλικών από οικοδομικές εργασίες κλπ.) σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (πεζοδρόμια, έξω από κάδους κλπ.). Για την αποκομιδή τους θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου στο τηλ. 27420 20300.
Τα καταστήματα δε θα εναποθέτουν ογκώδη ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτόκουτα κλπ.) έξω από κάδους ανακύκλωσης τα Σαββατοκύριακα. Θα φυλάσσονται σε κατάλληλους χώρους των καταστημάτων και θα εναποτίθενται το πρωί της Δευτέρας στους κάδους ανακύκλωσης ή σε δέματα δίπλα από αυτούς.
Πρόθεσή μας δεν είναι να επιβάλουμε τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον κανονισμό καθαριότητας, γι' αυτό ζητούμε τη συνεργασία σας.

Ενημερωτικά, για κάθε παράβαση της διάταξης αυτής του κανονισμού καθαριότητας, προβλέπεται επιβολή προστίμου από 50 ως 500 ευρώ, ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης, που θα διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Ειδικότερα, για τα κηπευτικά υπολείμματα, προβλέπεται πρόστιμο από 100 ως 500 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
Ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος - Πανάγου Αθανάσιος

(σ.σ.: Κανένας κανονισμός καθαριότητας δεν είναι αποτελεσματικός αν δε γίνει αποδεκτός από τους πολίτες. Αν θέλουμε την πόλη μας καθαρή, οφείλουμε να "βάλουμε το χεράκι μας" κι εμείς στο κομμάτι που μας αναλογεί, τηρώντας τους κανόνες. Το Τμήμα Περιβάλλοντος από τη μεριά του οφείλει να φροντίζει για την εφαρμογή αυτών των κανόνων.)