Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Το εγχειρίδιο της ξύλινης γλώσσας (πώς να μιλάτε χωρίς να λέτε τίποτα)

Χρήσιμο για πάσης φύσεως ...σωτήρες!