Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Τεκμηρίωση της άποψης ότι η Σικυών είναι η αρχαιότερη πόλη της Ελλάδος

Γράφει ο Γιώργος Ν. Κασκαρέλης,
Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πολιτών «Η Αρχαία Σικυών»

Πολλοί νομίζουν ότι η ανωτέρω άποψη αναφέρεται μόνο στο «Χρονικόν» (βιβλίο 1ο, Οι Έλληνες, Οι βασιλείς των Σικυωνίων, σ. 97, D) του Επισκόπου Καισαρείας, συμβούλου του Μεγάλου Κωνσταντίνου και πατέρα της εκκλησιαστικής ιστορίας Ευσέβιου του Παμφίλου (265-340 μ.Χ). Ο Ευσέβιος γράφει «Πάντων μεν Ελλήνων παλαιότατοι τοις χρόνοις αναγράφονται Σικυώνιοι και βασιλείς οι Σικυώνος ηγησάμενοι, ων πρώτος ήρξεν Αιγιαλεύς κατά Βήλον και Νίνον γεγονώς, τους πρώτον Ασσυρίων βασιλεύσαι και της Ασίας μνημονευομένους, εξ ού Αιγιάλειαν το πριν, η νυν Πελοπόννησος εκαλείτο».
Ο εν λόγω λόγιος ιεράρχης, που βασίζει την επιχειρηματολογία του σε πολύ παλιότερους χρονογράφους και ιδιαίτερα στον χρονογράφο Κάστορα, δεν είναι, όμως, ο μόνος. Όλοι οι συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί άμεσα ή έμμεσα με το θέμα έχουν την ίδια άποψη. Για την οικονομία του χώρου, παρατίθενται ορισμένες μόνο από αυτές τις αναφορές:
1) Οι χρονολόγοι υποστηρίζουν ότι η Σικυών θεμελιώθηκε 74 έτη πριν από τη γέννηση του Αβραάμ (Abrégé de Géographie par Andrien Balbi, 3ème édition, Paris, Jules Renouard et cie. 1837-1838 και ελληνική μετάφραση από τον Κωνσταντίνο Κούμα του Μιχαήλ «Γεωγραφία υπό Αδριανού Βάλβη», τόμος τρίτος, σελίδα 220, Βιέννη 1838.
2) Ο ανώνυμος συγγραφέας του έργου “Σύνοψις Χρονική” ο οποίος γράφει «Τω δε ρα’ έτει του αυτού Αβραάμ, πρώτω της γεννήσεως Ισαάκ, από δε της κτίσεως κόσμου τρισχιλιοστώ τετρακοσιαστώ εικοστώ δευτέρω βασιλεύει Σικυωνίων πρώτος Αιγιαλεύς, και διήρκεσεν η τούτου βασιλεία έως ενάτου έτους του προφήτου Σαμουήλ» (στη Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμος έβδομος, εκδοθείσα το 1894 με εισαγωγή του Κ. Ν. Σάθα, σελίδα 7, παράγραφος 5). Η διαφορά με τους χρονολόγους είναι ότι οι πρώτοι αναφέρουν ότι η ίδρυση της Σικυώνος έγινε προ του Αβραάμ ενώ ο Ανώνυμος την εποχή του Αβραάμ, έχουν δηλαδή μια διαφορά 75 με 80 περίπου χρόνια.
3) Ο διάσημος Άγγλος επίσκοπος, φιλόλογος, τοπογράφος και αρχαιολόγος Κρίστοφερ Γουόρντγουορθ (Christofer Wordsworth D.D, Greece–pictoral, descriptive and historical, 5th edition by John Murray, Albemarle Street, London 1868, page 380) ο οποίος αναφέρει ότι «εκεί ήταν η τοποθεσία της αρχαίας πόλης της Σικυώνος, η χρονολογία της ίδρυσης της οποίας προηγείται όλων των καταγραφών της ελληνικής ιστορίας (this was the site of the ancient city of Sikyon, the date of whose foundation is prior of all records of Greek history).
4) Ο Σολομών Νικολαίδης Κύπριος στο βιβλίο του «Χρονολογικός Πίναξ, περιέχων εν βραχυλογία τα πλέον άξια λόγου και μνήμης συμβάντα του Κόσμου», Αίγινα 1833, αναφέρει χρονολογικά τις ιδρύσεις των πόλεων σαν οργανωμένα βασίλεια ως εξής:
• 2089 π.Χ, Σικυών. Η αποικία του (βασιλέως) Αιγιαλού εις την Σικυώνα.
• 1856 π.Χ, Άργος. Η θεμελίωσις του Βασιλείου του Άργους υπό του Ινάχου.
•1556 π.Χ, Αθήναι. Η αποικία του Κέκροπος εις την Αττικήν και η αρχή του βασιλείου των Αθηνών.
• 1516 π.Χ, Σπάρτη και Κόρινθος. Η αποικία του Λέλεγος εις την Σπάρτην και η θεμελίωσις του βασιλείου της. Τότε εθεμελιώθη και το βασίλειον της Κορίνθου από τον Σίσσυφον.
• 1493 π.Χ, Θήβα. Ο Κάδμος ήλθεν εκ Φοινίκης εις την Ελλάδα, έφερε τα γράμματα και εθεμελίωσε την ακρόπολιν των Θηβών.
• 1406 π.Χ, Βασίλειον του Μίνωος. Ο Μίνως εβασίλευεν εις την Κρήτην.
• 1344 π.Χ, Μυκήναι. Η σύσταση του Βασιλείου των Μυκηνών.