Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010

Ποιος είναι ο "αλλοδαπός της διπλανής πόρτας";

...ΕΡΕΥΝΑ 2 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ 2.000 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

«Ικανοποιητικό βαθμό ένταξης» στην ελληνική κοινωνία εμφανίζουν οι αλλοδαποί που απασχολούνται στη νόμιμη και μη αγορά εργασίας, με ένα μεγάλο τμήμα τους ωστόσο να απασχολείται στην παραοικονομία, ενώ το 50% εργάζεται «επειδή δέχθηκε δουλειά με χαμηλή αμοιβή ή δουλειά που δεν έκανε κανείς άλλος». Οι ίδιοι λένε ότι «στα δύσκολα» τους στηρίζουν οι Ελληνες φίλοι τους, τονίζοντας ότι ουδέποτε αντιμετώπισαν ζήτημα περίθαλψης σε κάποιο πρόβλημα υγείας.


Σε πανελλαδική έρευνα δύο ετών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, με δείγμα 2.000 νοικοκυριά μεταναστών και 400 φορείς, καταγράφεται ο βαθμός ένταξης των αλλοδαπών (εργασία, στέγαση, υγεία, κοινωνική και πολιτική συμμετοχή).

Παράλληλα, στην 600 σελίδων έρευνα (που παραδόθηκε στην αρμόδια υφυπουργό Θεοδώρα Τζάκρη) καταγράφεται σειρά προβλημάτων αλλά και προτάσεις προς τη δημόσια διοίκηση, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά, σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Ειδικότερα:

- Υψηλός είναι ο βαθμός πρόσβασης των αλλοδαπών στην αγορά (νόμιμη και μη) εργασίας (89%). Ομως 6:10 απασχολούνται σε προσωρινή εργασία ή με σύμβαση, ενώ 5:10 δηλώνουν ότι έχουν δουλειά διότι έχουν αποδεχθεί χαμηλές αμοιβές ή «κανένας άλλος δεν ήθελε τη συγκεκριμένη εργασία». Μόνο το 1% έχει βρει εργασία μέσω δημοσίων υπηρεσιών όπως ο ΟΑΕΔ. «Ενα μεγάλο μέρος από τους μετανάστες εργάζεται στην παραοικονομία», εξηγεί στην «Κ» ο ερευνητής κ. Σταύρος Ζωγραφάκης, «όπου οι αμοιβές δεν καλύπτονται από τις συμβάσεις εργασίας και δεν υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας όταν μένουν άνεργοι. Αρα, το κοινωνικό πρόβλημα προβλέπεται ότι θα είναι έντονο».

- Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης ανέρχεται σε 8,2%. Το υψηλότερο ποσοστό ανήκει στους προερχόμενους από χώρες της Ευρώπης εκτός Ε.Ε. (κυρίως παλιννοστήσαντες), ακολουθούν αυτοί από χώρες–νέα μέλη της Ε.Ε. και έπονται αυτοί από Ασία και Αφρική (οι τελευταίοι είχαν έρθει πριν από δεκαετίες ως νόμιμα εργαζόμενοι ή φοιτητές). Τελευταίοι είναι οι Αλβανοί, οι οποίοι, αν και έχουν στήσει εδώ και χρόνια νοικοκυριά, κινούνται μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας εξαιτίας της διογκούμενης κρίσης εργασίας. «Η ιδιόκτητη κατοικία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κοινωνικής ένταξης», σχολιάζεται σχετικά και «θα πρέπει να διευκολυνθεί μέσα από το τραπεζικό σύστημα και την Πολιτεία».

- Το 91% των αλλοδαπών δηλώνει ότι έχει καλή ή πολύ καλή υγεία. Ποσοστό αισθητά υψηλότερο από το 68,9% των φτωχών Ελλήνων και το 78,6% των Ελλήνων με σχετική ή μεγάλη οικονομική άνεση. «Οι ημέρες νοσηλείας των αλλοδαπών είναι ανάλογες με τον μέσο όρο της Ελλάδας και του ΟΟΣΑ», τονίζει ο ερευνητής κ. Απόστολος Λαμπρόπουλος, και το 99% των αλλοδαπών με επείγον ή σοβαρό πρόβλημα υγείας δεν αντιμετώπισε άρνηση περίθαλψης.

- Αν και είναι ενημερωμένοι για το θεσμικό πλαίσιο (πρόσβαση στην ιθαγένεια, καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος) οι αλλοδαποί δεν παρουσιάζουν ανταπόκριση στην αξιοποίησή του, για ποικίλους λόγους. Υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών δηλώνουν αδυναμία να ανταποκριθούν στο έργο τους όπως θα επιθυμούσαν και μιλούν για ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και ενημέρωσης για τις αλλαγές στη νομοθεσία. «Τα ποσοστά κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής είναι χαμηλά, ενώ δεν εμπιστεύονται τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και την Κοινωνία των Πολιτών», σημειώνει η ερευνήτρια κ. Νένα Σαμπατάκου. «Ομως, ενδιαφέρονται για τα κοινά και υπό κατάλληλες συνθήκες θα συμμετείχαν στην πολιτική ζωή».


- Οι μετανάστες διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα καταγωγής (78%) και είναι εξίσου δυναμικά προσανατολισμένοι στην ελληνική κοινωνία (πάνω από 70%). Είναι σε υψηλό βαθμό ικανοποιημένοι από τον εαυτό τους και τη ζωή τους (80%), αλλά από την άλλη δηλώνουν δυσκολία (70%) να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της καθημερινότητας. Στις δυσκολίες, απευθύνονται κυρίως στην οικογένεια και στους φίλους. Οι Ελληνες φίλοι τους λένε ότι τους υποστηρίζουν σε εξίσου υψηλό βαθμό (4,8 με άριστα το 10) με τους συμπατριώτες τους (5,6). Ακολουθούν –«στη συμπαράσταση»– οι δημόσιες υπηρεσίες (3,2), οι διάφοροι σύλλογοι (2,3) και μετά η Εκκλησία (2,2).

Επιστημονικοί υπεύθυνοι της έρευνας είναι οι καθηγητές Αντώνης Κόντης, Ηλίας Μπεζεβέγκης. Η έρευνα έγινε από το Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και της Διασποράς (enmedia.pspa.uoa.gr).

Μετ’ εμποδίων η εκπαίδευσή τους

Το 20% των παιδιών μεταναστών δεν λαμβάνει επαρκή στήριξη από τους καθηγητές ενώ το 26% κάνει αδικαιολόγητες απουσίες, αποτελώντας την υψηλή ομάδα κινδύνου για «σχολική διαρροή». Συνολικά, ένα στα πέντε παιδιά μεταναστών εγκαταλείπει το σχολείο στην 6η δημοτικού ή στο γυμνάσιο. Για το υπόλοιπο 80%, οι γονείς αναφέρουν ικανοποιητική στήριξη από το σχολικό περιβάλλον. Οι επιδόσεις τους δεν διαφέρουν πολύ από αυτές των ημεδαπών, έχοντας μέσον όρο βαθμολογίας 8,5 στο δημοτικό και 15,5 στο γυμνάσιο και το λύκειο. «Ομως, ένα εκπαιδευτικό σύστημα που σέβεται τον εαυτό του», σημειώνουν οι ερευνητές Μαρίνα Ντάλλα και Βασίλης Παυλόπουλος, «δεν θέλει να χάνει ένα στα πέντε παιδιά. Χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες».

Οι Αλβανοί γονείς εμφανίζονται ως οι πλέον θετικοί απέναντι στο ελληνικό σχολείο και ακολουθούν οι προερχόμενοι από Ασία και Αφρική. Η στάση τους δικαιολογείται από το γεγονός ότι προέρχονται από περιβάλλον με χαμηλότερο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Αντιθέτως, οι γονείς από κράτη της πρώην ανατολικής Ευρώπης δηλώνουν πολύ μικρότερη ικανοποίηση, αφού έχουν θητεύσει σε καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα. Οι μεγαλύτερες προσδοκίες τούς δημιουργούν απογοήτευση, που μεταφράζεται σε δυσκολότερη προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο. Τα παιδιά επίσης που μένουν λιγότερα χρόνια στην Ελλάδα βιώνουν μικρότερη απογοήτευση από τα παιδιά των οποίων οι γονείς μένουν πολλά χρόνια στην Ελλάδα και έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες.

Οι ερευνητές εφιστούν επίσης την προσοχή για τα παιδιά που φθάνουν εδώ σε ηλικία 13–15 ετών, δεν πηγαίνουν στο σχολείο και καταλήγουν στο περιθώριο. «Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να λάβει υπόψη αυτά τα παιδιά», σχολιάζει η κ. Ντάλλα, «διαφορετικά δεν θα έχει αξιοποιηθεί η αρνητική εμπειρία από άλλα κράτη που δεν έλαβαν υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες τέτοιων παιδιών».


Της Μαριας Δεληθαναση
Από το blog prezatv.blogspot.com

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Αυτή την εποχή πού όλοι σχεδόν ασχολούνται με τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, κυοφορούνται εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, κυρίως στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ως συνήθως, εντέχνως το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διέρρευσε στον τύπο κάποιες από τις προθέσεις του για να δει τις αντιδράσεις. Θα ασχοληθώ με ό,τι έχει δημοσιευτεί και προβληθεί και ότι επιπλέον πληροφορίες έγιναν γνωστές στην ειδική ημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, στις 17 τρέχοντος, με θέμα: «Συζήτηση για τις εξελίξεις στο Γυμνάσιο και το Λύκειο».

Μέχρι τώρα ακούγαμε από τους αρμόδιους ένα χιλιοειπωμένο κλισέ, ότι δηλαδή κύριος στόχος του «νέου σχολείου» θα είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών σε βάρος της αποστήθισης και της στεγνής γνώσης. Διαβάζοντας όμως τις θέσεις του Υπουργείου ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι το σχέδιο για τη νέα δομή του ωρολογίου προγράμματος, κάθε άλλο παρά προωθεί τον πολυδιαφημιζόμενο στόχο, αφού είναι καταφανής η δραστική μείωση ωρών των μαθημάτων θετικών επιστημών, με αντίστοιχη περαιτέρω αύξηση των θεωρητικών.

Μέχρι τώρα φαινόταν αδιανόητο να εισάγεται ένας μαθητής στη σχολή Χημικών, χωρίς να έχει διδαχθεί Χημεία στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, στο Πολυτεχνείο χωρίς να διδαχθεί στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου Φυσική κ.λπ. Και όμως, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο σπουδών, μπορεί ένας μαθητής να αποφοιτήσει από το Λύκειο χωρίς να διδαχθεί στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου Φυσική και Χημεία!! Απίστευτο κι όμως αληθινό. Αυτό μόνο ως ανέκδοτο μπορεί να εκληφθεί, αλλά εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά, αφού μιλάμε για την εκπαίδευση των παιδιών μας.

Τι είδους σχολείο είναι και που οδηγεί, όταν ένας μαθητής μπορεί να επιλέξει να διδαχτεί εννιά ώρες ξένη γλώσσα και καθόλου Φυσική και Χημεία; Ποιος πιστεύει ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της όξυνσης του πνεύματος ενός νέου επιτυγχάνονται από ένα τέτοιο πρόγραμμα σπουδών;

Η φιλοσοφία του νέου Λυκείου, όπως αποτυπώνεται στα σχέδια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι, εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα, να υπάρχουν «καλάθια» μαθημάτων επιλογής, στα οποία οι μαθητές θα κατευθύνονται ανάλογα με την κλίση τους και τον κλάδο σπουδών που θέλουν να ακολουθήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης θα μειωθούν οι ώρες των υποχρεωτικών μαθημάτων υπέρ των μαθημάτων επιλογής. Πρόκειται δηλαδή για ένα νέο Λύκειο, η δομή του οποίου προσιδιάζει στη δομή του προγράμματος International Baccalaureate (IB).

Όσον αφορά το ΙΒ, ήδη υφίσταται στη χώρα μας, είναι δρόμος προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που οδηγεί όμως προς τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού και ακολουθείται από σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Διαβάζοντάς το κανείς προσεκτικά τα όσα σχεδιάζονται από το Υπουργείο, διαπιστώνει ότι για τον επιστημονικό εγγραμματισμό των αυριανών Ελλήνων πολιτών υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας ενός μόνον μαθήματος βασικής διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) στη Β΄ και στη Γ΄ Λυκείου. Για το ακαδημαϊκό επίπεδο των πρωτοετών φοιτητών στα Πολυτεχνεία, στις Σχολές Θετικών Επιστημών και στις Σχολές Επιστημών Υγείας, υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας ενός μόνο μαθήματος Φυσικών Επιστημών υψηλού επιπέδου, ακόμα και για την εισαγωγή σε αυτές τις σχολές!

Διαβάζοντας κανείς προσεκτικά την πρόταση του Υπουργείου και κάνοντας απλούς υπολογισμούς διαπιστώνει ότι ο κάθε μαθητής θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 1134 διαφορετικά είδη προγράμματος! Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι πιθανό σε κάθε Λύκειο να διαμορφωθούν τόσα προγράμματα σπουδών, όσοι και οι μαθητές του!! Η κατάσταση και οι κτιριακές δυνατότητες των σχολείων μας είναι γνωστές. Πώς θα μπορέσει να διαμορφωθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα; Επίσης πώς οι σχολές θετικών επιστημών θα εξετάζουν και θα επιλέγουν μαθητές, όταν αυτοί δεν θα μπορούν να διδαχθούν ταυτόχρονα Φυσική και Μαθηματικά σε υψηλό επίπεδο ή θα πρέπει να επιλέγουν μόνο ένα από τα μαθήματα της Φυσικής, της Χημείας ή της Βιολογίας; (Εκτός και αν στα τέσσερα υπό εξέταση μαθήματα περιλαμβάνονται η ξένη γλώσσα και η Φυσική Αγωγή!)

Αυτό είναι το είδος του Λυκείου που επιθυμούμε; Ακόμα, σε μια περίοδο φορτισμένη με τις εκλογές, τα προβλήματα της οικονομίας και της ανεργίας, τις απολύσεις και τις πωλήσεις ΔΕΚΟ, δε συμφωνούμε με την εν κρυπτώ διαδικασία που ακολουθείται για την εκπόνηση των αλλαγών στο Λύκειο καθώς και με την ουσία των αλλαγών αυτών, έτσι όπως είδαμε να διαρρέουν στον τύπο. Θεωρούμε ότι στον αιώνα της τεχνολογίας, όχι μόνο δεν νοείται η υποβάθμιση του ρόλου των Φυσικών Επιστημών στο Ελληνικό λύκειο, αλλά απαιτείται και η αναβάθμισή τους.

Οπωσδήποτε το Λύκειο χρειάζεται να αλλάξει και να γίνει πραγματικό σχολείο. Να αλλάξει το περιεχόμενο σπουδών σε αυτό, να αλλάξει η λειτουργία και η διοίκησή του. Οι προτάσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας δεν αλλάζουν το Λύκειο προς την κατεύθυνση που έχει ανάγκη η χώρα μας και οι νέοι μας. Οι προτάσεις δημιουργούν ένα Λύκειο κλασσικής κατεύθυνσης, που εξοβελίζει τις θετικές επιστήμες, δημιουργώντας απόφοιτους αναλφάβητους στις θετικές επιστήμες. Οι απόφοιτοι αυτοί, πέρα του ότι θα συναντήσουν εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα στην παρακολούθηση των μαθημάτων των πρώτων ετών των Πανεπιστημιακών Σχολών που θα εισαχθούν, θα είναι και προβληματικού μελλοντικοί πολίτες καθώς δε θα μπορούν να λειτουργήσουν στην κοινωνία της τεχνολογίας του 21ου αιώνα.

Ας ελπίζουμε ότι, μετά τη διαβούλευση στην οποία θα τεθεί το νομοσχέδιο, θα διορθωθούν όλες οι παραπάνω αστοχίες του αρχικού σχεδίου και θα έχουμε ένα Λύκειο που θα προσφέρει ουσιαστικές γνώσεις στους μαθητές, δίνοντας δεξιότητες και εφόδια όχι μόνον σε εκείνους που θα εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε εκείνους που θα επιλέξουν άλλους δρόμους.

Σωτήρης Κοκκωνάκης
Φυσικός-Συγγραφέας

Social media

Αν έχετε λογαριασμό στο Facebook και έχετε παίξει παιχνίδια όπως το FarmVille ή το Texas HoldEm Poker, πιθανόν να είστε ήδη στις λίστες των τουλάχιστον 25 διαφημιστικών εταιρειών που συλλέγουν τις ηλεκτρονικές ταυτότητες των παικτών και τις επαφές τους.

Οπως αποκάλυψε την Δευτέρα η «Wall Street Journal» (http://blo.gr /2zt), πολλές εφαρμογές του FB συνέλεγαν τα στοιχεία ακόμη και των μελών που είχαν επιλέξει τις αυστηρότερες ρυθμίσεις προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Τι Παπάγος τι Πλαστήρας!

Ή πώς η επιμονή στα ίδια και στα ίδια πρόσωπα μπορεί τελικά να ενεργοποιήσει τους πολίτες.
Του Σωτήρη Μενούνου*

Το σύνθημα "Τι Παπάγος, τι Πλαστήρας" ειπώθηκε σε μία ταραγμένη περίοδο της ελληνικής ιστορίας, στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1952. Σήμερα, 48 χρόνια αργότερα, έναν άλλον Νοέμβρη, σε μία πιο περιορισμένη κλίμακα, στο δήμο Σικυωνίων, μοιάζει να ταυτίζεται το σύνθημα με την υφιστάμενη πολιτική κατάσταση. Μόνο τα ονόματα αλλάζουν...

Αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη όταν είδα τα ίδια πρόσωπα που μεσουρανούν -ή παρασκηνιακά δρουν- στην πολιτική σκηνή του Κιάτου και του δήμου Σικυωνίων, επί μία 30ετία να έρχονται εκ νέου, να διεκδικούν να αναλάβουν τα ηνία του νέου διευρυμένου δήμου. Αναρωτήθηκα γιατί αυτός ο αέναος-φαύλος κύκλος. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν έχουν προσφέρει. Κάθε άλλο. Όμως, κάθε αρχή -ή Αρχή- πρέπει να έχει ένα τέλος. Όχι να επανέρχεται με άλλο κουστούμι, με άλλη γραβάτα. Πρέπει να γνωρίζει να βάζει μία αξιοπρεπή τελεία στον κύκλο της.

Η εποχή μας, η Νέα Εποχή όπως χαρακτηρίζεται από πολλούς, απαιτεί εγρήγορση.
Υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, οι νέοι είναι αναμφίβολα αυτοί που πλήττονται περισσότερο ίσως από κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα. Είναι αυτοί που καλούνται να ζήσουν χωρίς καμία βεβαιότητα. Οι δημοτικές εκλογές μας δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να συμμετέχουμε. Αυτή τη φορά πρέπει να αλλάξει κάτι.

Πρέπει να διεκδικήσουμε το μέλλον που μας αξίζει. Δεν θα μας χαριστεί τίποτε. Θα το κερδίσουμε με την αξία μας, διότι η νέα γενιά έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Είναι μορφωμένη, έχει παγκόσμιο βλέμμα, είναι εξοικειωμένη με τις νέες τεχνολογίες, έχει οικολογικές ανησυχίες και σίγουρα τις δυνάμεις και την όρεξη για τον αγώνα της ανασυγκρότησης.
Οι τρεις παλιοί δήμοι συνενούμενοι στο νέο δήμο Σικυωνίων έφτασαν στην ενηλικίωσή τους. Η κοινωνία μας είναι ώριμη να κάνει το βήμα της προς το μέλλον, οι συνθήκες είναι ώριμες. Είναι ώρα για να αφήσουμε τους κηδεμόνες πίσω.
Ξέρω ότι ο αγώνας είναι δύσκολος και η εκλογή μου ίσως ακόμα δυσκολότερη, ωστόσο είναι μια καλή αφορμή για όλους που θέλουν ενεργή ενασχόληση με τα κοινά.

Το μεγάλο στοίχημα για όλους και κυρίως για τους νέους είναι να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας, να μάθουμε να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε συλλογικά, ομαδικά, ώστε πραγματικά οι διεκδικήσεις και οι αγώνες μας να έχουν μια αίσια κατάληξη. Οι μεγάλες ανατροπές που απαιτούνται, ιδιαίτερα στη δύσκολη εποχή που διανύουμε, δεν μπορούν να επιτευχθούν από μεμονωμένα άτομα. Απαιτείται συλλογικότητα, για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις. Απαιτείται συμμαχία. Μία Συμμαχία Νέων Σικυωνίων!

* Ο κ. Σωτήρης Μενούνος είναι υποψ. δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Σικυωνίων με τον συνδυασμό του Σπ. Σταματόπουλου ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΕΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ...Δρόμος που συνδέει Ανω Διμηνιό - Πάσιο - Κάτω Διμηνιό και είναι έτσι 4 Χρόνια τώρα. Ο δρόμος αυτός δεν έχει φώτα και αυτοί που περνάνε ειδικά την νύκτα δεν βλέπουν τίποτα. Αντιλαμβάνονται τις λακκούβες όταν είναι ήδη αργά. 
Να τον χαιρόμαστε τον Δήμο μας.

Σχόλιο της αναγνώστριας Μ.Β., κατοίκου της περιοχής
Σ.Σ: και δυστυχώς δεν είναι ο μοναδικός δρόμος που είναι έτσι...

Ποιοι Δήμοι απειλούνται με χρεοκοπία


Θύελλα αντιδράσεων (ακόμα και σε κυβερνητικά χείλη ενόψει εκλογών) ξεσήκωσαν οι προτάσεις του προέδρου της Τράπεζας της Ελλάδας Γ. Προβόπουλου.
Μίλησε για περικοπές στα ΚΑΠΗ (όπως εκδρομές και δωρεάν διακοπές για μια 5ετία), κλείσιμο δημοτικών ΜΜΕ και συγχώνευση καναλιών της δημόσιας τηλεόρασης με εκατοντάδες δημοσιογράφους, τεχνικούς, διοικητικούς που εργάζονται εκεί, περικοπές στα ΤΕΙ, αύξηση εισιτηρίων του ΟΑΣΑ, μέχρι και μείωση των δαπανών για τη μεταφορά των μαθητών στην περιφέρεια.
Μερικά από αυτά αποτελούν δείγμα τι σημαίνει χρεοκοπημένοι δήμοι, εγκλωβισμένοι στη θηλιά του τραπεζικού δανεισμού εξαιτίας των περικοπών. 'Η αλλιώς της στάσης πληρωμών που κήρυξε το δημόσιο στην τοπική αυτοδιοίκηση (όπως και στις συγκοινωνίες), προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στους κερδοσκόπους-δανειστές του.
Οι ειδήσεις για τα κλεισίματα παιδικών, βρεφονηπιακών, σταθμών (ή έστω για το χαράτσι στην εξυπηρέτηση χιλιάδων οικογενειών), μαζί με τα χρέη που πνίγουν τους δήμους, το ψαλίδισμα στους υπαλλήλους και τη διάλυση υπηρεσιών που αφορούν τη ζωή των ανθρώπων στις γειτονιές, έχουν την τιμητική τους ενόψει των δημοτικών εκλογών.
Εκλογές με κεντρικό πολιτικό μήνυμα πλέον και μέσα από τα πρωθυπουργικά χείλη στη διακαναλική συνέντευξη που προκάλεσε ντόρο.
Μια κατάσταση που θυμίζει την περσινή φάση των κοινοβουλευτικών εκλογών, με αλλαγή ρόλων. Οταν, δηλαδή, ο Κ.Καραμανλής ομολογούσε ανοιχτά την πολιτική χρεοκοπία της κυβέρνησής του (μαζί με την οικονομική) με την αξιωματική αντιπολίτευση (Γ. Παπανδρέου τότε) να αρνείται να στοιχιστεί μαζί του όπως κάνει τώρα ο Σαμαράς. Τότε, ο Καραμανλής έφυγε. Τώρα ο Παπανδρέου το θέτει ως δίλημμα: Να μείνω με το Μνημόνιο ή να φύγω; Και τον Σαμαρά να τρώει τα νύχια του...
Κι αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον, σήμερα, που η οικονομική κρίση διεθνώς παραμένει, απλώνοντας τα πλοκάμια της πολιτικής κρίσης στην Ευρώπη, από την απεργιακή Γαλλία του Σαρκοζί και την ασταθή κοινοβουλευτικά κυβέρνηση Σοάρες στην Πορτογαλία, έως την Ισπανία, την Ιρλανδία ακόμα και την Γερμανία της παραπαίουσας στις δημοσκοπήσεις Μέρκελ.
Τι σημαίνει χρεοκοπημένοι δήμοι και περιφέρειες;
Αυτές οι αποτυχίες της διεθνούς οικονομικής κρίσης (και στην ελληνική βερσιόν της) που χτύπησαν την κυβέρνηση Καραμανλή, μαζί με τη γενικευμένη κοινωνική κατακραυγή (από τις απεργίες για το ασφαλιστικό και τις φοιτητικές κινητοποιήσεις για το άρθρο 16, έως τη δολοφονία Γρηγορόπουλου), χτυπούν διπλά τώρα και την κυβέρνηση Παπανδρέου.
Αυτά τα αδιέξοδα έχουν άμεσο αντίκτυπο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κι αυτή η εικόνα, δεν είναι μόνο ελληνική.
Τα παραδείγματα της γαλλικής πόλης Σεντ Ετιέν, και της γερμανικής Πφορτζχάιμ έχουν να πουν πολλά, ενώ ακόμα και η Morgan Stanley μαζί με την Standard & Poor΄s ασχολούνται εκτενώς σε εκθέσεις τους με τη χρηματοοικονομική κατάσταση των δήμων και των τοπικών αρχών στην ευρωζώνη σε συνθήκες κρίσης.
Η Morgan Stanley εκτιμά σε πρόσφατη έκθεσή του ότι το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης δεν αποτελεί το μοναδικό πρόβλημα σε πολλές από τις χώρες της ευρωζώνης. Οι υποχρεώσεις και οι προϋπολογισμοί των δήμων είναι εξίσου σημαντικοί.
Αρκετές δημόσιες υπηρεσίες χρηματοδοτούνται μέσω της κεντρικής κυβέρνησης. Η τελευταία ωστόσο δεν έχει πλήρη έλεγχο στον δανεισμό των δήμων και είναι σιωπηρά υπεύθυνη για τα χρέη των οργανισμών και δήμων που εξαρτώνται από τη βοήθειά της.
"Και τι θα γίνει αν προκύψουν σημαντικά ελλείμματα σε δημοτικό επίπεδο;", σημειώνει.
"Η χρήση των κεφαλαίων της ΕΕ μπορεί να φανεί αποτελεσματική, αλλά μόνο βραχυπρόθεσμα. Για τις χώρες της περιφέρειας της ευρωζώνης, αυτό θα ήταν αρκετό για να χρηματοδοτήσουν πλήρως τα ελλείμματα των τοπικών κοινοτήτων".
Μετά τις τράπεζες... οι Δήμοι;
O αμερικανικός χρηματοοικονομικός οίκος τονίζει επίσης πως το θέμα έχει συζητηθεί αρκετά, αλλά πολύ λίγο έχει διερευνηθεί. Και διερωτάται, «μήπως μετά από την κρατική βοήθεια προς τον τραπεζικό κλάδο, αυτή θα είναι η επόμενη αρνητική έκπληξη».
Σύμφωνα με την Morgan Stanley, χωρίς να υπάρχει επίσημη υποχρέωση, οι εθνικές κυβερνήσεις αναμένεται να στηρίξουν τους εγχώριους δήμους σε περίπτωση χρηματοοικονομικής κρίσης. Υπογραμμίζει ακόμη ότι ανέκδοτα στοιχεία κάνουν λόγο για κάποιους δήμους, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της ευρωζώνης, που η πρόσβασή τους στην αγορά γίνεται όλο και πιο δύσκολη.
Και η S&P έχει προβεί σε ανάλογες εκτιμήσεις. Η εφημερίδα Guardian ανέφερε:
«Αυτές τις μέρες τα πρωτοσέλιδα ασχολιούνται με την κρίση στην ευρωζώνη, όμως σε ένα χαμηλότερο επίπεδο ωριμάζει και μια άλλη κρίση χρέους. Αυτή την χρονιά αναμένεται οι ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες να ξεχυθούν στην αγορά αγχωμένες να χρηματοδοτήσουν το όλο και διογκούμενο χρέος τους.
Ο δανεισμός των δήμων και των περιφερειών αναμένεται να φτάσει στο ιστορικό ρεκόρ του σχεδόν 1,3 τρισ ευρώ, σύμφωνα με την εταιρεία αξιολόγησης Standard & Poor΄s (S&P).
Το μεγαλύτερος μέρος αυτών των δανείων θα γίνει από τα ιδιαιτέρως αποκεντρωμένα γερμανικά Lander (κρατίδια) και τις υπερχρεωμένες περιφέρειες της Ισπανίας, που αντιμετωπίζουν δραστικές περικοπές στη χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση και ακριβότερο κόστος δανεισμού».
Χρεοκοπημένοι δήμοι και περιφέρειες
Οι δήμοι και στην Ελλάδα είναι βουτηγμένοι στα χρέη. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις των δήμων ανέρχονται στα 1,7 δισ. ευρώ, και τα χρέη προς τρίτους σε 1 δισ. ευρώ.
Στη δεκάδα των πιο υπερχρεωμένων δήμων εξαιτίας παλαιών κυρίως δανείων εμφανίζονται κατά σειρά:
Ο Πειραιάς με 131 εκατομμύρια ευρώ, η Αθήνα με 130 εκατ. ευρώ, η Θεσσαλονίκη με 75 εκατ. ευρώ, το Μενίδι με 55 εκατ. ευρώ, το Μαρούσι με 52 εκατ. ευρώ, ο Ασπρόπυργος και η Ρόδος με 41 εκατ. ευρώ, η Νίκαια Αττικής με 40 εκατ. ευρώ, το Περιστέρι με 38 εκατ. ευρώ και τα Γιάννενα με 32 εκατ. ευρώ.
Στις αρχές του καλοκαιριού, το υπ. Εσωτερικών, μετά την προειδοποίηση του δήμου Πειραιά ότι θα σταματήσει λόγω των χρεών του τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του, έδωσε τη δυνατότητα στους υπερχρεωμένους δήμους να δανειστούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών ως το τέλος του χρόνου αποκλειστικά και μόνο για να εξοφλήσουν μέρος των τοκοχρεολυτικών δόσεων των δανείων τους προς τράπεζες.
Τι έγινε αλλού...
Τα παραδείγματα της γαλλικής πόλης Σεντ Ετιέν, και της γερμανικής Πφορτζχάιμ έχουν να πουν πολλά για το πού οδήγησε το άνοιγμα της χρηματοδότησης στους τραπεζίτες. Όπως ανέφερε μια είδηση στην «Καθημερινή» τον Απρίλη: "Η ηλικίας 800 ετών πόλη βρέθηκε να χρωστάει στην Deutsche Bank 1,18 εκατ. ευρώ εξαιτίας συμφωνίας που είχε συνάψει με γερμανική τράπεζα και αρχικά φαινόταν ευνοϊκή".
Αναγκάσθηκε, έτσι, να μην αποπληρώσει το χρέος της, αφήνοντας σε εκκρεμότητα 10 πιστωτικά παράγωγα τόσο επισφαλή ώστε καμία τράπεζα δεν θα τα αγόραζε πλέον... Η Σεντ Ετιέν προχώρησε δύο φορές σε αύξηση των φόρων, περιόρισε κατά 75% το σχέδιο ανακαίνισης τοπικού μουσείου, που μνημόνευε την εκλιπούσα βιομηχανία εξόρυξης χάλυβα στην πόλη, και ακύρωσε την κυκλοφορία ενός τραμ.
Η Πφορτζχάιμ ακυρώνει σχέδια αποκατάστασης οδικών δικτύων, σχολείων και ανακαινίσεις κτιρίων, καθώς οι τοπικές αρχές της Βάδης Βυρτεμβέργης στην Καρλσρούη της έδωσαν εντολή να περιορίσει τον προϋπολογισμό της κατά 240 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 12% ετησίως για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Ο λόγος δεν ήταν παρά η ζημία ύψους 55 εκατ. ευρώ που χρεώθηκε από πιστωτικά παράγωγα και το έλλειμμα ύψους 50 εκατ. στα δημόσια οικονομικά της... η γνωστή ως "Χρυσή Πόλη" λόγω της παράδοσής της στη βιομηχανία κοσμημάτων και ρολογιών, είχε απλούστατα εμπιστευτεί την Deutsche Bank που το 2004 και το 2005 την συμβούλεψε να στοιχηματίσει στα επιτόκια.
Αποκέντρωση του Μνημονίου... μέσω "Καλλικράτη"
Ο Δήμος Αθηναίων την τριετία 2007-2009 μόνο για τους τόκους των δανείων που έχει βάλει, έχει καταβάλλει το ποσό των 50 εκατ. ευρώ. Οι αναγκαίες επιχορηγήσεις του κράτους στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν πετσοκοπεί ήδη 30% το 2010. Οι δήμοι ήδη έχουν βγει στους ανέμους των κερδοσκόπων-δανειστών, λόγω των κρατικών περικοπων. Την ερχόμενη τριετία προβλέπεται να πέσει "μαχαίρι" μισού δισ. ευρώ σε δήμους και περιφέρειες.
Με τον «Καλλικράτη» μπαίνουν όροι στο δανεισμό, αναφέρει ο Λέανδρος Μπόλαρης στο περιοδικό ΣΑΚ:
α) το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε Δήμου/Περιφέρειας να μην υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων, β) το συνολικό χρέος του Δήμου/Περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό να μην υπερβαίνει το ποσοστό των συνολικών εσόδων του. Ως συνολικό χρέος θεωρούνται οι συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του.
Όλα είναι έτσι σχεδιασμένα ούτως ώστε: Πρώτον να διασφαλίζονται οι τράπεζες, μην και βρεθούν με ένα βουνό μη-εξυπηρετούμενων δανείων από τους ΟΤΑ. Δεύτερον, να οδηγηθούν οι «υπερχρεωμένοι» δήμοι και περιφέρειες στα «προγράμματα εξυγίανσης» που θα υπαγορεύονται από την ελεγκτική αρχή που θα δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό, όπως παραδέχονται και οι εκθέσεις των Morgan Stanley και S&P.
Ποιος πιστεύει ότι η "αποκέντρωση του Μνημονίου" δεν είναι το άλλο όνομα του "Καλλικράτη";

(Άρθρο του Κώστα Σαρρή από την "Ημερησία")

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2010

Πιθανότατα η φωτογραφία της χρονιάς...Η συγκεκριμένη εικόνα, συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να ψηφιστεί ως η φωτογραφία της χρονιάς. Δείχνει μία μητέρα, η οποία από το ένα της στήθος θηλάζει το μικρό της παιδί και από το άλλο, ένα νεογέννητο πιθηκάκι. Στη λεζάντα της, η φωτογραφία η οποία δημοσιεύθηκε στον ινδικό τύπο αναγράφει:

 «Μόνον όποιος είναι φτωχός και ξέρει τι θα πει πείνα ενεργεί µε τόση γενναιοδωρία…Τι θλιßερό που ο άνθρωπος δεν είναι πάντα έτσι»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ COPYLEFT ΑΥΡΙΟ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ


Μαρτυρίες για την 28η Οκτωβρίου
Ανέβηκε από tvxorissinora. - Νέα video από όλο τον κόσμο.
Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΒΡΑΔΙΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, οι "Βραδιές Κινηματογράφου" που διοργανώνονται από ομάδα εθελοντών θα μας κρατήσουν συντροφιά τις Τετάρτες.
Οι προβολές θα γίνονται κάθε Τετάρτη στις 21.00 και η είσοδος είναι ελεύθερη.
Ανακοινώθηκε ήδη το πρόγραμμα μέχρι τέλος Νοέμβρη, κάντε κλικ στην εικόνα για να μάθετε λεπτομέρειες!

Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010

ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ;
Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2010 , θα παρακολουθήσουμε στην Αθήνα την  βραβευμένη παράσταση του έργου 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΗΡ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

με το Νικήτα Τσακίρογλου και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Δηλώστε συμμετοχή στα τηλέφωνα 6974007248, 6976433572, 6979798691
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Φίλοι συμπολίτες,

Το Σάββατο 9-10-2010, μετά από συναντήσεις προβληματισμού και συζήτησης ενεργοί πολίτες βάσης, των περιοχών Σικυωνίας, Στυμφαλίας και Φενεού, με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, αποφασίσαμε την ίδρυση της αδέσμευτης Δημοτικής Κίνησης «Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών».

Η ίδρυση αυτή ήταν αποτέλεσμα:

 • της διαπίστωσης της αδιέξοδης και αναποτελεσματικής μέχρι σήμερα διοίκησης του δήμου που έχει δημιουργήσει την σημερινή απογοητευτική κατά την άποψη των δημοτών εικόνα του δήμου μας, με σημαντικά ζητήματα άλυτα, με μια καθημερινότητα που μέρα με τη μέρα χειροτερεύει και τους πολίτες έξω από κάθε διαδικασία διαμόρφωσης θέσεων και λύσεων για τα προβλήματα του χώρου μέσα στον οποίο ζουν.
 •  της ανάγκης μας να εκφράσουμε μια άλλη αντίληψη για την τοπική αυτοδιοίκηση, μακριά από τα δημαρχοκεντρικά μοντέλα που οι διοικήσεις του δήμου εφαρμόζουν μέχρι σήμερα, αλλά με τον πολίτη ενεργό όχι μόνο με την ψήφο του, αλλά και με λόγο, στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο των αποφάσεων.

Σκοποί της κίνησης είναι:
 • να ασκεί εποικοδομητική κριτική στην πολιτική της δημοτικής αρχής του δήμου Σικυωνίων.
 • να παρεμβαίνει στο έργο της με κατάθεση προτάσεων, θέσεων και ιδεών.
 • να συσπειρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, με φωνή και άποψη γύρω από τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Η λειτουργία της θα είναι συλλογική, μακριά από τις λογικές των προσωποπαγών και συγκεντρωτικών σχημάτων με ένα οργανωτικό σχήμα που θα αποφασιστεί συλλογικά με στόχο να αξιοποιείται η κάθε πρόταση και άποψη των πολιτών.

Βασικές θέσεις & αρχές της κίνησης είναι:
 • Η ανεξαρτησία της αυτοδιοίκησης από κάθε πολιτική και οικονομική εξουσία.
 • Η αντίθεση στη λογική του κομματικού χρίσματος. Πιστεύουμε ότι οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να αναδείξουν τους καλύτερους ηγέτες τους μέσα από την ενεργή βάση τους και δεν χρειάζονται κομματικούς πάτρωνες. Αναγνωρίζουμε το ρόλο των κομμάτων, όμως επιθυμούμε η σχέση μας μ’ αυτά να οικοδομείται στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, της ειλικρινούς συνεργασίας και της διακριτότητας των ρόλων.
 • Η προσπάθεια για δημιουργία ευρύτερων συνεργασιών στη βάση θέσεων, αρχών και στόχων.
 • Η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης με ταυτόχρονη ανάπτυξη πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος και των δημόσιων χώρων και προώθησης προγραμμάτων σύγχρονης διαχείρισης των απορριμμάτων.
 • Η αντίσταση στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, όταν αυτά βλάπτουν τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον. Πιστεύουμε στη συνεργασία του δημοσίου και των ενεργών δυνάμεων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μόνο όταν αυτή αποβαίνει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των κατοίκων της.
 • Η υπεράσπιση των δημόσιων χώρων από αδηφάγες επιχειρηματικές δραστηριότητες έτσι ώστε να παραμένουν χώροι στους οποίους οι πολίτες μπορούν ν’ αναπνεύσουν, να περπατήσουν, να διαδηλώσουν, να διασκεδάσουν, να γνωριστούν κ.λ.π.
 • Η προώθηση της κοινωνίας της αλληλεγγύης, που είναι η αναγκαία προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη και την έλλειψη κοινωνικών αποκλεισμών.
 • Η διεκδίκηση λύσεων που να βασίζονται στον δημοκρατικό σχεδιασμό και στον κοινωνικό έλεγχο, μέσω των θεσμοθετημένων λαϊκών συνελεύσεων και άλλων διεργασιών.
 • Σταθερός προσανατολισμός μας τα λαϊκά στρώματα, οι συνοικίες της πόλης, τα χωριά & γενικώς όσοι βιώνουν την εγκατάλειψη και τον αποκλεισμό.
 • Η αντίληψη ότι οι αιρετοί δεν είναι πρόσωπα που τους δίνουμε εν λευκώ εξουσιοδότηση να χειριστούν όλα τα θέματα ερήμην μας, αλλά εκφραστές μιας βάσης στην οποία λογοδοτούν και προχωρούν μαζί καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους.
 • Ο «Πραγματικά Ανοιχτός Δήμος», στον οποίο ο πολίτης θα γνωρίζει τι ξοδεύεται, πού και γιατί και δε θα υπάρχουν «σκιές» πίσω από τις όποιες αποφάσεις.
 • Η πίστη μας στην κινηματική δράση για την ανατροπή πολιτικών που έχουν αρνητικές συνέπειες για την Τ.Α. και τους πολίτες, όπως π.χ. είναι το μνημόνιο.

Η δημοτική κίνηση δεν πρόκειται να κατέλθει στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, διότι δεν επιθυμεί να λειτουργήσει μόνο κάτω από συναισθήματα απογοήτευσης, οργής, αγανάκτησης και θυμού, τα οποία πηγάζουν τόσο από το έλλειμμα δημοτικής αρχής, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στο δήμο μας, όσο και από το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς που σήμερα ζητούν τη ψήφο των συνδημοτών μας έχουν στηρίξει κόμματα, τα οποία έλαβαν επώδυνα μέτρα για τους πολίτες και εφάρμοσαν πολιτικές που οδήγησαν τη χώρα μας στο χείλος της αβύσσου.

Αντίθετα επιθυμία όλων είναι να ωριμάσει η αναγκαιότητα ίδρυσης μιας τέτοιας κίνησης και προπάντων να υπάρξει η διάθεση για συλλογική δράση και λειτουργία. Επιθυμούμε να δραστηριοποιηθούμε περισσότεροι πολίτες, να προετοιμαστούμε και να εργαστούμε συστηματικά. Δεν έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στις επόμενες εκλογές, αλλά στην παρουσία μας τα επόμενα χρόνια στη μάχη με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας και οι πολίτες της. Πιθανή κάθοδος σε μελλοντικές εκλογές θα καθοριστεί από την πραγματική παρουσία της κίνησής μας τα χρόνια που έρχονται. Γνωρίζουμε ότι το εγχείρημά μας είναι δύσκολο και ότι δεν έχουμε εκ των προτέρων εξασφαλισμένη την επιτυχία. Σίγουρα όμως αξίζει η προσπάθεια, αξίζει να το ξεκινήσουμε συλλογικά.

Σε ότι αφορά τις επικείμενες εκλογές είναι αυτονόητο ότι δε θα υποδείξουμε σε κανέναν τι θα ψηφίσει.

Μετά τις εκλογές, φίλοι συμπολίτες, σκοπεύουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας να αποσαφηνίσουμε και να τεκμηριώσουμε όλες τις θέσεις μας.Αγαπητοί συμπολίτες,

Ο τόπος μας, ο δήμος Σικυωνίων, μας χρειάζεται όλους και όχι μόνο στις εκλογές. Έχουμε περισσότερη αξία από μια απλή ψήφο.

Ας πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Όλοι μαζί ας αποφασίζουμε γι αυτήν, για να μην αποφασίζουν άλλοι για μας, χωρίς εμάς.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(με την Π.Ε.Π. μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: prenp@gmail.com)

Ευχαριστούμε, παιδιά του ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ!

Ιδιαίτερη τιμή , συγκίνηση και χαρά για το Σύλλογο Σικυωνίων Πολιτών και την εφημερίδα μας νοιώσαμε με την απονομή τιμητικής πλακέτας,  από τον κ. Κώστα Γιαννόπουλο, στην εκδήλωση βράβευσης των χορηγών του ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ στο σπίτι της Αρχαίας Κορίνθου. Ένα ευχαριστώ από την μεγάλη οικογένεια του ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ προς  κάθε πολίτη ή φορέα που καθ’ οιονδήποτε τρόπο  βοηθά το έργο τους.
Τους ευχαριστούμε, αν και δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το ελάχιστο αυτονόητο που προστάζει η ανθρώπινη αλληλεγγύη και ως εκ τούτου δεν χρήζει κάποιας αναγνώρισης. Και είναι λυπηρό για την κοινωνία μας να αποδεικνύεται ότι το ελάχιστο της ανθρώπινης αλληλεγγύης  έχει φτάσει να μην είναι αυτονόητο.
Αλλά τους ευχαριστούμε περισσότερο που μας δίνουν την ευκαιρία να θυμόμαστε που και που  ότι δεν είμαστε μόνοι μας σ’ αυτόν τον κόσμο και να  νοιώθουμε χρήσιμοι και ανθρώπινοι

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010

ΣΦΗΝΑΚΙΑ...


«Ο κόσμος θέλει Δήμαρχο από το Κιάτο!»
…δεν το είπε φυσικά ο …κόσμος, το διαβάζουμε από διάφορους «έγκυρους» τοπικούς δημοσιογράφους (ενίοτε ανώνυμους) και διαρρέει από κύκλους υποψηφίων. Μα καλά, τόσο άδειο είναι το πολιτικό τους οπλοστάσιο, που προβάλλουν τόσο πολύ αυτό σαν λόγο για να τους ψηφίσουμε;

Οι … «κοσμοπολίτες»
Αλήθεια, οι «κοσμοπολίτες» υποψήφιοι χρησιμοποιούν τα ίδια ρατσιστικά σχόλια που διαδίδουν στην πιάτσα για αντιπάλους τους από την ορεινή Κορινθία και όταν πάνε να ζητήσουν την ψήφο των κατοίκων του Φενεού και των εκατοντάδων Φενεατών που μένουν στο Κιάτο;

Δημήτρης Ηλιόπουλος

Παρκαρισμένα μονά-ζυγά…δικά μας;

Άραγε, το μέτρο της στάθμευσης  με κριτήριο  τους μονούς και ζυγούς μήνες ισχύει ακόμα; Γιατί αν καταργήθηκε ξεχάσατε να αποσύρετε τα σήματα !
Αλλιώς δεν εξηγείται γιατί σε κεντρικούς δρόμους του Κιάτου τα αυτοκίνητα παρκάρουν μόνιμα από τη μια πλευρά, με αποτέλεσμα να μην καθαρίζεται ποτέ από τα αυτοκίνητα καθαριότητας του Δήμου!! Για ρίξτε μια ματιά, όταν αδειάσετε!

Κλέφτες κι Αστυνόμοι
150 μέτρα από το Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου, το ίδιο σπίτι έχει δεχτεί  μέχρι στιγμής  πέντε (5) επιδρομές κλεφτών, οι δύο τελευταίες σε διάστημα 6 μηνών. Συνολικές απώλειες.  3 ποδήλατα, 1 αυτοκίνητο και (τελευταίο και καλύτερο)….3 γλάστρες (συγκεκριμένα 2 ορτανσίες και ένα κοράλλι)!!!! Εννοείται ότι δεν βρέθηκε τίποτα!
Και για μεν τα ποδήλατα και το αυτοκίνητο, να το καταλάβω! Οι γλάστρες όμως, με προβλημάτισαν!
Μήπως σας λείπει τίποτα και στο Αστυνομικό Τμήμα; Για ψαχτείτε καλύτερα !
 
Μάχη Μαυραγάνη


Καθένας στον τομέα του...
(...και ο…συντηρητής στις ακτινογραφίες!!!)


Είχαμε δεν είχαμε, πάλι γίναμε διάσημοι στο πανελλήνιο, από εφημερίδες και κανάλια! Και όχι πάντως για καλό, αφού καταγγέλλεται εγγράφως (11-07-10), από τον Σύλλογο Νοσηλευτών του ΕΣΥ προς την Διευθύντρια του Νοσοκομείου Κορίνθου (στο οποίο υπάγεται διοικητικά το Κ.Υ.Κιάτου), ότι η Διεύθυνση του Κέντρου Υγείας Κιάτου επιτρέπει επί πολύ καιρό, να εκτελεί χρέη ακτινολόγου υπάλληλος του ΚΥ με προϋπηρεσία συντηρητή- θερμαστή χωρίς πτυχίο τεχνολόγου ακτινολογικών μηχανημάτων!!!!
Αν αναρωτιέστε τι απάντησε η Διευθύντρια του Νοσοκομείου από τις αρχές του Ιούλη, μην ανησυχείτε, δεν χάσατε τίποτα, γιατί απλούστατα δεν απάντησε ΤΙΠΟΤΑ!! Αδιαφορία; «Φόρτος εργασίας»; Έχει σημαντικότερα θέματα να διεκπεραιώσει; Αδυναμία επίλυσης του θέματος;
Ας έλθει μια βόλτα στο Κ.Υ. Κιάτου να της κάνει μια ακτινογραφία ο «συντηρητής- θερμαστής» και τότε ίσως ευαισθητοποιηθεί λιγάκι!
 
Κ. Μαυραγάνη

ΑΠΟΧΗ? ΟΧΙ, ΟΧΙ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΩ

Η αποχή δεν είναι λύση αλλά….συνενοχή! Παρακολουθούμε εδώ και καιρό τα καθεστωτικά Μ.Μ.Ε και κάποιους... «ανεξάρτητους» δημοσιογράφους να αναφέρονται όλο και περισσότερο στην «αυθεντική» και «σωστή» αντίδραση μερίδας του κόσμου στις επικείμενες εκλογές, έτσι όπως καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις…την αποχή. Αντιλαμβάνονται την δυσαρέσκεια των Ελλήνων για όλα τα τεκταινόμενα στην πατρίδα μας και με κάποιον τρόπο θα έπρεπε να αδρανοποιήσουν αυτόν τον κόσμο…! Αυτό το ποσοστό του εκλογικού σώματος το οποίο φαίνεται λοιπόν να εγκαταλείπει το «μαντρί» καθώς έχει πλέον δυσαρεστηθεί….είναι επικίνδυνο για τα σχέδια της Νέας Τάξης Πραγμάτων, τα οποία υπηρετούν οι κυβερνήσεις μας και φυσικά η μεγάλη μερίδα των…Μ.Μ.Ε. Έτσι λοιπόν ο πιο απλός και εύκολος τρόπος για να βγάλουν από την μέση το ποσοστό αυτό των ανθρώπων που διαφαίνεται πως δεν θα ψηφίσει κανένα «κυβερνητικό» κόμμα, είναι να το οδηγήσουν στην πεποίθηση ότι η σωστή στάση και αντίδραση πλέον είναι η...αποχή...το λευκό...και το άκυρο...! Ο μεγάλος φόβος της Νέας Τάξης Πραγμάτων και κατ’ επέκταση των δούλων της κυβερνόντων και φυσικά των Μ.Μ.Ε, είναι μήπως η δυσαρέσκεια και ο θυμός αυτός εκφρασθεί στην κάλπη….και όχι έξω από αυτήν. Με λίγα λόγια τρέμουν και μόνο στην σκέψη ότι τα ποσοστά των πιστών υπηρετών, των κυβερνητικών κομμάτων δηλαδή, θα μειωθούν….με παράλληλη αύξηση άλλων κομμάτων ή ακόμα περισσότερο, με αυξημένα ποσοστά ανεξάρτητων συνδυασμών, για την περίπτωση των επικείμενων Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών. Με την αποχή που σας προτείνουν λοιπόν οι «έντιμοι» αυτοί κύριοι, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να αυξηθούν τα ποσοστά των 2 μεγάλων κομμάτων, καθώς αφενός οι δυσαρεστημένοι έτσι και αλλιώς σε συντριπτικά μεγάλο ποσοστό δεν θα ψήφιζαν τα «κυβερνητικά» κόμματα αλλά μικρότερα ή ανεξάρτητους συνδυασμούς…και αφετέρου θα αφήσετε όλα τα υπόλοιπα κομματόσκυλα και τους λοιπούς «πυρήνες» των κομμάτων να ψηφίσουν μόνοι τους χωρίς αντίπαλο…οπότε το εκλογικό σώμα θα είναι μεν μικρότερο αλλά επειδή οι ψήφοι των μεγάλων κομμάτων θα είναι ίδιοι, θα ανεβούν τα ποσοστά των 2 μεγάλων κομμάτων…! Αποχή συνέλληνες σημαίνει ότι θα αφήσετε μια μειοψηφία βολεμένων κομματόσκυλων να αποφασίσει για την τύχη σας και το μέλλον των παιδιών σας. Μην επιτρέψετε σε κανέναν να αποφασίσει για εσάς χωρίς εσάς. Φτάνει πια! Πάρτε την τύχη του έθνους μας στα χέρια σας! Αν κανένα κόμμα δε ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ψηφίστε ανεξάρτητους συνδυασμούς. Τι καλύτερο από αυτό; Ψηφίστε όμως! ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ…ΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Αντώνης Γιάνναρος

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

Η αναδιαπραγμάτευση του χρέους είναι μονόδρομος

O καθηγητής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Κώστας Λαπαβίτσας, μιλά στην «Καθημερινή» για τον πόλεμο των νομισμάτων, τα προβλήματα της Ευρωζώνης και το ενδεχόμενο στάσης πληρωμών.

- Προτείνετε στάση πληρωμών και αναδιαπραγμάτευση του χρέους. Προς τα εκεί, όμως, δεν μας ωθούν ισχυροί κύκλοι της Ε. Ε. που μελετούν σενάρια ελεγχόμενης πτώχευσης;

- Καλό είναι να αποφεύγεται η συνωμοσιολογία στα ζητήματα αυτά. Η πραγματικότητα είναι ότι η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας ήταν τραγική ήδη από το τέλος του 2009. Το Μνημόνιο διέθεσε δανεικά, αλλά με ακριβά επιτόκια και επιβάλλοντας ανηλεείς περικοπές εν μέσω ύφεσης. Ανοιξε δε το δρόμο για την επιβολή λιτότητας στην Ε. Ε. Δυστυχώς, η πολιτική αυτή οδηγεί σε γενικευμένο οικονομικό μαρασμό. Ηδη η ιρλανδική οικονομία παρουσίασε ξανά συρρίκνωση. Οι δανειστές αντιλαμβάνονται ότι θα υπάρξουν δυσκολίες εξυπηρέτησης του χρέους στο μέλλον, φοβούνται την αθέτηση πληρωμών, και άρα κρατούν τα σπρεντ της Ελλάδας και της λοιπής περιφέρειας εξαιρετικά υψηλά.
Η πιθανότητα αθέτησης πληρωμών προκύπτει λοιπόν από τη σκληρή πραγματικότητα. Η αναδιάρθρωση του χρέους, για την οποία γίνεται πολύς λόγος τελευταία, εκχωρεί την πρωτοβουλία στους δανειστές. Επόμενο είναι να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Ας μη μας ξεγελάει ο «συναινετικός» μανδύας, η κάποια επιμήκυνση του χρέους και ίσως η μείωση επιτοκίων. Αυτό που προτείνω εγώ και άλλοι είναι η αναδιαπραγμάτευση με πρωτοβουλία του δανειζόμενου. Τότε μπορεί να υπάρξει ουσιαστικό «κούρεμα» που θα άρει το άχθος του χρέους. Θα χρειαστεί βέβαια μονομερής παύση πληρωμών, πλήρης διαφάνεια, και γενικότερη κινητοποίηση της κοινωνίας. Η επιλογή αυτή εμπεριέχει ρήξη με τους «ισχυρούς κύκλους» της Ε. Ε., αλλά και με τους Ελληνες δανειστές οι οποίοι κατέχουν περίπου το ένα τρίτο του δημόσιου χρέους.

- Αναγνωρίζετε ότι η αναδιαπραγμάτευση ενδέχεται να προκαλέσει τον αποκλεισμό μας, για ένα διάστημα, από τις διεθνείς αγορές. Δεν θα ήταν κάτι τέτοιο καταστροφικό για την οικονομία και για τον ελληνικό λαό;

- Ο αποκλεισμός από τις διεθνείς αγορές είναι σοβαρό πλήγμα, αλλά μακράν απέχει του να είναι καταστροφικός. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι σπάνια κρατάει πολύ. Αν υπάρξει παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονομίας, σύντομα θα μπορέσει η Ελλάδα να επιστρέψει στις αγορές. Θέλω όμως να πω δυο λόγια για το ζήτημα της πληρωμής των μισθών και των συντάξεων, γύρω από το οποίο ασκείται ακατάσχετη κινδυνολογία. Πρώτον, και πάλι από τη διεθνή εμπειρία, ο προϋπολογισμός γίνεται ταχέως πλεονασματικός ύστερα από τέτοιου είδους χρηματοπιστωτικά επεισόδια. Δεύτερον, οι μισθοί και οι συντάξεις του Δημοσίου είναι μέρος του εθνικού προϊόντος. Δεν τους πληρώνουν οι Γάλλοι ή οι Γερμανοί δανειστές, αλλά οι Ελληνες εργαζόμενοι. Οσο αυξάνεται το ΑΕΠ, δεν θα κινδυνεύουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Η πραγματική απειλή είναι η λιτότητα, η οποία φέρνει στασιμότητα και προοιωνίζεται ακόμη βαθύτερες μειώσεις.
- Ενδεχόμενη έξοδος από το ευρώ, την οποία επίσης προτείνετε, δεν ενέχει κινδύνους μαζικής φυγής κεφαλαίων και κατάρρευσης των τραπεζών;

- Το ευρώ βρίσκεται στην καρδιά του ελληνικού προβλήματος. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το πρόβλημα του χρέους της περιφέρειας είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη λειτουργία της ΟΝΕ. Το ευρώ δημιούργησε πλεονάσματα για τη Γερμανία και ελλείμματα για την περιφέρεια. Αδυνατώντας να ανταγωνιστεί επιτυχώς, η περιφέρεια επιδόθηκε σε κατανάλωση και κερδοσκοπία ακινήτων. Το αποτέλεσμα ήταν η γιγάντωση κυρίως του ιδιωτικού και λιγότερο του δημόσιου χρέους, το οποίο τώρα τη συντρίβει. Η λύση που προκρίνει η Ευρωζώνη είναι η λιτότητα και η περαιτέρω φιλελευθεροποίηση. Πρόκειται για τραγική επιλογή που οδηγεί σε στασιμότητα και υψηλή ανεργία. Η έξοδος από το ευρώ θα κόψει τον γόρδιο δεσμό. Δεν αποτελεί λύση από μόνη της, βεβαίως. Απαιτείται ευρύτερο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει δημόσιο έλεγχο και ιδιοκτησία επί των τραπεζών, καθώς και έλεγχο επί των κεφαλαιακών ροών. Θα χρειαστεί επίσης βιομηχανική πολιτική και εκ βάθρων αναδιάρθρωση του κράτους.
- Είναι δυνατόν μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα να πραγματοποιήσει μόνη της τόσο ριζοσπαστικές αλλαγές, χωρίς ευρύτερη στήριξη από μια ομάδα ισχυρών κρατών;
- Η Ελλάδα δεν είναι τόσο αδύναμη όσο υπονοείτε. Επειδή πολλά λέγονται περί Αργεντινής, που είναι «μεγάλη χώρα», θα ήθελα να τονίσω ότι η ελληνική οικονομία είναι και μεγαλύτερη και ισχυρότερη. Η δυνατότητα ριζοσπαστικής λύσης στην Ελλάδα είναι απολύτως εφικτή. Η πραγματική δυσκολία έγκειται στις κοινωνικές δυνάμεις που καθορίζουν την αντιμετώπιση της κρίσης. Μια συμμαχία τραπεζών και άλλων δανειστών κατόρθωσε να επιβάλει την άποψη ότι το συμφέρον τους είναι ταυτόσημο με το συμφέρον της χώρας. Κατάφεραν να τρομοκρατήσουν επαγγελματίες και μισθωτούς πως θα χάσουν τις αποταμιεύσεις τους αν υπάρξει αναδιαπραγμάτευση και έξοδος από το ευρώ. Η σχέση τους με τους ξένους δανειστές είναι γενικά συνεργατική. Ως τώρα έχουν καταφέρει να μετακυλίσουν το κόστος της κρίσης στους φορολογούμενους και τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα. Ούτε καν στοιχειώδη φορολογική αναδιάρθρωση δεν είναι διατεθειμένοι να ανεχτούν. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι η κοινωνική αλλαγή στο εσωτερικό και όχι οι συμμαχίες στο εξωτερικό. Αν υπάρξει αυτή, η Ελλάδα θα βρει στήριξη και στην περιφέρεια και στο κέντρο.
(Δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή της Κυριακής στις 17/10/2010)

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010

ΖΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ...

Μας είπαν : τα σχολεία θα ανοίξουν με τους καθηγητές στη θέση τους
Δεν μας είπαν : …και μετά θα φύγουν για τα γνωστά λημέρια (υπουργεία,διευθύνσεις,γραφεία)
Μας είπαν : έγκαιρα θα προσληφθούν αναπληρωτές
Δεν μας είπαν: …έγκαιρα = Οκτώβριος-Νοέμβριος…

Η εμπειρία του νομού μας: 
13 Σεπτεμβρίου 27 κενά
10 Οκτωβρίου 44 κενά και έχει ο θεός…
Μόλις στις 15 Οκτωβρίου προσλαμβάνονται 30 αναπληρωτές.

Την ώρα που «στήνονται» τα…ψηφιακά σχολεία, οι μαθητές κάνουν μάθημα στα κοντέινερ και στα υπόγεια.

Έρχεται νέα παραλαβή από αίθουσες 
για το ...ψηφιακό σχολείο...

Αλήθεια ξέρουν από πότε έχει να φτιαχτεί σχολείο στην Κορινθία;
Ξέρουν πόσα λεφτά έχει η σχολική επιτροπή στη Γκούρα για να αγοράσει πετρέλαιο;
Πόσα χρόνια θα περιμένουμε να φτιαχτεί σχολείο να στεγαστεί το 2ο ΓΕΛ Κιάτου;
Πόσα χρόνια θα περιμένουμε να φτιαχτούν οι αίθουσες στα σχολεία του Βέλου;
Για πόσο καιρό θα γίνεται μάθημα στις «αίθουσες» του ΕΠΑΛ Ζευγολατιού;
Για πόσο καιρό θα στοιβάζονται οι μαθητές στις αίθουσες του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου;
Για πόσο καιρό θα πληρώνουμε 9500 ευρώ το μήνα για το «κτίριο» του Μουσικού σχολείου;
Πόσο καιρό θα αντέξουν μαθητές και καθηγητές τα προκάτ που κοντεύουν να γεμίσουν το προαύλιο στο Λουτράκι;
Πόσα χρόνια θα αντέξουν στα προκάτ στο Ξυλόκαστρο;

Αλήθεια οι φερέλπιδες δήμαρχοι έχουν άποψη ή μήπως και αυτοί όπως και οι προηγούμενοι δεν ξέρουν , δεν είδαν, δεν είναι αρμόδιοι…

Πότε θα λειτουργήσουν φέτος τα Αθλητικά τμήματα στο Βέλο και στην Κόρινθο;
Πότε θα ξεκινήσουν φέτος να κάνουν τα μουσικά όργανα στο Μουσικό σχολείο;
Πότε θα ξεκινήσει, και αν η ΠΔΣ στα Λύκεια; (Μάλλον όταν τελειώσουν οι…εγγραφές στα φροντιστήρια)
Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό…

Για όλα αυτά θα δώσει απαντήσεις και λύσεις σε κάποια από τις καθημερινές συνεντεύξεις-ανακοινώσεις η κυρία Υπουργός;
Αλλά ξεχάσαμε, προτεραιότητα είχαν για τους προηγούμενους, τα laptop στα παιδιά της α΄ γυμνασίου και για τους τωρινούς οι  διαδραστικοί πίνακες…

Κλωνιζάκης Μάρκος
αιρετός εκπρόσωπος ΠΥΣΔΕ Κορινθίας εκλεγμένος με το συνδυασμό ΑΚΕ-ΔΙΚΤΥΟΥ