Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΣΟΥΧΤΕΡΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Επιβλήθηκε στις 27/03/2013 πρόστιμο ύψους 60.500€ στο Δήμο μας (Δήμος Σικυωνίων) από την ειδική υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος.
Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν είναι:
1. Μη τήρηση προδιαγραφών λειτουργίας και μη παρακολούθηση παραμέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
2. Λειτουργία χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
3. Λειτουργία χώρου ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων.

Υπάρχουν υπεύθυνοι? Υπάρχουν απαντήσεις?