Κυριακή 31 Ιουλίου 2011

BINTEO ΑΠΟ : ΛΑΤΕΡΝΑ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ

ΔΕΣΤΕ ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

«Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης».

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.- του ν.1543/1989 «Συνταξιοδότηση των παθόντων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης,
αποκατάσταση των αγωνιστών που διώχτηκαν για τα ‘’κοινωνικά τους φρονήματα‘’ και
συνταξιοδότηση των αγωνισθέντων κατά της δικτατορίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).
β.- του ν.1940/1991 «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑΛ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού» (Α΄ 40).
γ.- του άρθρου 5 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 τΑ΄/28-12-2009). «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»
δ.- του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61)
ε.- του π.δ. 53/1989 «Προαγωγές Πυροσβεστικού Προσωπικού και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων» (Α΄ 26).
στ.- του π.δ. 50/2001«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις του φορέων του δημόσιου
τομέα» ( Α’ 39 ).
ζ.- του π.δ. 133/2002 «Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων αυτών που
κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά (Α΄ 109)».
η.- της υπ’ αριθμ. 12077 Φ.1618/15-7-2011 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» (Β΄ 1618).
2. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/ οικ.23483/11-11-2004 «Αναπροσαρμογή των παραβόλων υποβολής αίτησης και
ένστασης που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει». (Β’ 1674)
3. -Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/33/οικ. 13901/14-7-2011 Απόφαση της Επιτροπής της πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 σχετικά με έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

2.- Π ρ ο κ η ρ ύ σ ο υ μ ε, διαγωνισμό για πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων

(4000) Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης οι οποίοι θα καταλάβουν ισάριθμες επί θητεία

οργανικές θέσεις. Από τις θέσεις αυτές ποσοστό 15% (600 θέσεις) θα καλυφθεί από Έλληνες

πολίτες (ιδιώτες), και το υπόλοιπο 85% (3400 θέσεις) θα καλυφθεί από Έλληνες πολίτες με την

ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια)
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ


Λάβαμε και δημοσιεύουμε από τον Πάνο Κατσούλα Πρόεδρο Δ.Σ Β' ΕΛΜΕ Κορινθίας, το παρακάτω σημείωμα.

Αγαπητοί συνάδελφοι & φίλοι,

Σας θυμίζω τι μας έχουν περικοπεί μισθολογικά από την εποχή Καραμανλή που πρώτος ξεκίνησε τα παγώματα κ.λ.π. μέχρι και τις νέες, τελευταίες περικοπές λόγω της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου, για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:
Παραθέτω τι λαμβάναμε σύμφωνα με το ν. 3205/2003 (τελευταίο ισχύον μισθολόγιο) & λοιπών προσθηκών πριν τις πάσης φύσεως περικοπές και παγώματα και τι λαμβάνουμε τώρα. Φυσικά έπεται και συνέχεια διότι μέχρι στιγμής δεν έχει ψηφιστεί το νέο ενιαίο μισθολόγιο! Αυτό αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Αύγουστο.
Για να θυμηθούμε το μέγεθος του πετσοκόμματος, για να συνειδητοποιηθεί η μείωση των αποδοχών μας, για να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, για να υπάρξει αφύπνιση κλπ κλπ

Ακαθάριστες αποδοχές σύμφωνα με το ν. 3205/2003 & λοιπών προσθηκών (αφορά το επίδομα διδακτ. προετ.)  
Ακαθάριστες αποδοχές σήμερα
Βασικός:
Οικ. Παροχή:
Κίνητρο απόδοσης: 150 €

Εξωδ. Απασχόλ: 302 €, το επίδο­μα αυτό αναπροσαρμοζόταν κατ’ έτος αυτόματα, με αφε­τηρία την 1.1.2005, σύμφωνα με το ποσοστό του πληθω­ρισμού του προηγούμενου έτους.
Διδακτ. προετοιμασίας: 105 €

…………
Δώρο Χριστουγέννων:
Δώρο Πάσχα:
Επίδομα αδείας:


Βασικός:
Οικ. Παροχή:
Κίνητρο απόδοσης: 100 € μέχρι 30/6/2011 & 50 € από 1/7/2011
Εξωδ. Απασχόλ: 288,14 € & η αναπροσαρμογή έχει παγώσειΔιδακτ. προετοιμασίας: 85,01 €

………….
Δώρο Χριστουγέννων: περικοπή στα 500 €
Δώρο Πάσχα:  περικοπή στα 250 €Επίδομα αδείας: περικοπή στα  250 €
Τα ποσά αυτά δίνονται εφόσον οι μεικτές αποδοχές του εργαζόμενου δεν ξεπερνούν τα 3.000  .

Επιπλέον από 1/7/2011 θα ισχύσει: Πάγωμα της μισθολογικής ωρίμανσης ή μισθολογικής προαγωγής για υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ (παραμένουν στο μισθολογικό κλιμάκιο που βρίσκονταν στις 30/6/2011) και αναστολή της χορήγησης επιπλέον ποσοστού 4% στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας.


Αντώνης Γιάνναρος

ΚΟΠΗΚΕ Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ !!!


Οι εξελίξεις τελικά στο θέμα της ταχυδρομικής ατέλειας στην αποστολή των εντύπων μας είναι δυστυχώς αυτές που διαφαινόταν και μας είχαν προδιαθέσει υπηρεσιακοί παράγοντας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης (Τμήμα Εποπτείας & Διακίνησης Τύπου) και των Ελληνικών Ταχυδρομείων, απόρροια του άρθρου 48 του νόμου 3986 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 152 την 1η Ιουλίου.
Από 1η Αυγούστου ΟΛΑ τα έντυπα συλλόγων, φορέων και λοιπών οργανώσεων θα πάψουν να έχουν τη πολύ σημαντική για τη βιωσιμότητά τους, ταχυδρομική ατέλεια μέσω της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και θα αναγκαστούν ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ να πληρώσουν στο ακέραιο όλο το δυσβάσταχτο ποσό των ταχυδρομικών τελών για την αποστολή των εντύπων τους!
Απ’ ότι ενημερωθήκαμε από το σύνολο των 3500 περίπου εντύπων-τίτλων που διακινούνται με σταθερή περιοδικότητα (έως 3 μήνες )στην ελληνική επικράτεια, θα διασωθούν μόνο 505 τα οποία είναι ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες και τα μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου που όλοι αυτοί έχουν ως κύριο επάγγελμα την έκδοση εντύπων.
Μιλώντας και με το Διευθυντή του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου, μας είπε ξεκάθαρα ότι έτσι είναι τα πράγματα και θα εφαρμοστούν αμέσως από 1η Αυγούστου.

Σάββατο 30 Ιουλίου 2011

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩN ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Αυτονόητη & καθυστερημένη η παρέμβαση του κ. υπουργού


Με το  δημοσίευμα (όπως αυτό φαίνεται σε όλους τους συνδέσμους που βρίσκονται στην αρχή της σελίδας) εμφανίζεται ότι η αναστολή των συγχωνεύσεων σχολείων της δυτικής Κορινθίας, που θ’ ανακοινωθεί απ’ το υπουργείο παιδείας (μέχρι και τ’ απόγευμα της 30ης/7/’11 δεν βρήκα την απόφαση αναστολής να έχει αναρτηθεί επισήμως), οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις ενέργειες του κ. υπουργού. Επιθυμώ ν' αναφερθώ στην περίπτωση της κατάργησης του σχολείου Β'/θμιας των Καλλιάνων, αφενός επειδή στο άρθρο γίνεται ιδιαίτερη μνεία και αφετέρου επειδή πιστεύω ότι ήταν από τις πλέον άδικες και παράλογες αποφάσεις στη χώρα! Απλά ο συντοπίτης μας υπουργός κ. Μπεγλίτης υποστήριξε το αυτονόητο και μάλιστα με αρκετή καθυστέρηση, αφού προηγουμένως είχαμε την αρχική απόφαση κατάργησης των λυκειακών τάξεων Καλλιάνων και τη συγχώνευση του Γ/σίου Καλλιάνων μ' αυτό του Κρυονερίου, που αργότερα αντικαταστάθηκε με την κατάργηση του Γ/σίου & ΛΤ Καλλιάνων! Πριν τον κ. υπουργό είχαν κινητοποιηθεί κυρίως η τοπική κοινωνία & η Β' ΕΛΜΕ-Κ και φυσικά ο δήμος Σικυωνίων που υιοθέτησε την πρόταση της Β' ΕΛΜΕ-Κ. Συνοπτικά η πρόταση της Β' ΕΛΜΕ-Κ έχει ως εξής: Διατήρηση του πλήρως εξοπλισμένου και πρόσφατα ανακαινισμένου σχολείου Β\θμιας Καλλιάνων (Γ/σίου & ΛΤ ή καλύτερα μετατροπή τους σε λύκειο) προκειμένου να καλύψει τις εκπ/κές ανάγκες των μαθητών της ευρύτερης ορεινής περιοχής του πρώην Καποδιστριακού δήμου Στυμφαλίας, η μετακίνηση των οποίων σ’ άλλα σχολεία, που είναι

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

A-L!VE art & music festival - Λουτράκι 13/8


Για πρώτη φορά η Κορινθία θα ζήσει μοναδικές στιγμές! Το Σάββατο 13 Αυγούστου ένας νέος μουσικός θεσμός γεννιέται στην υπέροχη παραλία Φλάμπουρο στο Λουτράκι: το A-L!VE, Art and Music Festival.

Η Unionevent υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων διοργανώνει το πρώτο ολοήμερο φεστιβάλ μουσικής δίπλα στο κύμα! Με το συμβολικό αντίτιμο των 15€ προπώληση και 20€ στην είσοδο, καλούμε τους φίλους να ξεχάσουν για μια μέρα την ελληνική επικαιρότητα και να διασκεδάσουν δίπλα στο κύμα. Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι: PURESSENSE | Craig Walker & Σταύρος Καρυδάς | Maraveyas Ilegal και οι B-SIDES, ενώ τη μουσική αυλαία θα ανοίξουν οι: Vrasta Rasta | Βασίλης Μπαμπανιάρης.

“Σκηνές” απείρου κάλλους από την Ελληνική δικαιοσύνη

Επιτέλους, επιτέλους,επιτέλους!!!
Η Δικαιοσύνη δεν σταμάτησε να δουλεύει ούτε το καλοκαίρι.
Αφού έλυσε το πρόβλημα του χρόνου απονομής δικαίου στις διαδικασίες της.
Αφού σταμάτησε να αποφασίζει για μεγαλύτερους μισθούς για τον εαυτό της.
Αφού αποκάλυψε και συνέτριψε την διαφθορά στους κόλπους της με το παραδικαστικό.
Αφού κινήθηκε με αποφασιστικότητα για την υπόθεση Βατοπεδίου.
Αφού διαλεύκανε τα σκάνδαλα με τους χρηματισμούς (χορηγίες) των κομμάτων και των κομματικών στελεχών από τη Siεmens
Αφού επέβαλε το νόμο και την τάξη στην οικονομική ελίτ στην Ελλάδα.
Αφού διευρεύνησε τις σχέσεις του Νορβηγού τρομοκράτη Άντερς Μπρέιβικ με την ελληνική ακροδεξιά
Αφού έδειξε όλη της την επιείκια σε 20χρονα παιδιά δίνοντάς τους 130 χρόνια κρατικής φροντίδας.
Αφού φροντίζει να εφαρμόζει τους νόμους για την ανευθυνότητα των υπουργών.

Παιχνίδια... αξιοκρατίας

Καλημέρα σας, ή καλησπέρα σας, αναλόγως την ώρα ανάγνωσης.
Εδω και 4 χρόνια καλώς ή κακώς για την προσωπική μου αλλά σίγουρα κακώς για την οικογενειακή μου γαλήνη, ασχολούμαι με τα τεκταινόμενα στο χώρο της παιδείας. Επιμένω βέβαια, ότι εκπαίδευσης είναι o σωστός επιθετικός προσδιορισμός και όχι Παιδείας και έτσι θα έπρεπε να λέγεται και το αρμόδιο Υπουργείο.
Επειδή έχω μια ιδιομορφία να θέλω να έχω σφαιρική εικόνα πρίν αποκρυσταλλώσω άποψη, και ερευνώ σε βάθος την εκάστοτε περίπτωση, θέλω να δηλώσω ότι είναι το λιγότερο λυπηρό το συνεχόμενο κατρακύλισμα της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
Σας παραθέτω για ανάγνωση μία καταγγελία - ανακοίνωση υποψήφιων διευθυντών άλλης περιφέρειας από την δική μας, που είναι στην ουσία ταυτόσημη με το τί γίνεται ανα την Ελλάδα και αποδεικνύεται ότι παραμένει σε ενέργεια ο εκάστοτε μηχανισμός. Είτε κυβερνητικός, είτε κομματικός, είτε προσωπικός, μα σε καμμία των περιπτώσεων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ!

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ο Σύλλογος των Φίλων του Αρχαίου Θεάτρου «Ο ΕΠΙΓΕΝΗΣ» είναι η μετεξέλιξη της Διαδικτυακής Ομάδας «ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥΩΝΑΣ» .

Στόχος του Συλλόγου μας είναι η ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Σικυώνας που μένει έρημο και εγκαταλειμμένο εδώ και 11 χρόνια μετά από την απαγόρευση χρήσης που επιβλήθηκε αδικαιολόγητα το 2000.

"ΜΗΔΕΙΑ" του Μποστ - 1/8, Αποθήκες ΑΣΟ

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ : 14736 Κιάτο 22-7 - 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠρος : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 28 - 7 - 2011 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 7.30 μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος
Λεονάρδος Αναστάσιος


Θέματα Ημερήσιας Διάταξης


Τροποποίηση της 250/11 Α.Δ.Σ. περί: «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σικυωνίων».


Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 1.12 του Ε. Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας 6ου Δημοτικού σχολείου Δήμου Σικυωνίων».


Τροποποίηση – Συμπλήρωση- Ορθή επανάληψη της 65/2011 Α.Δ.Σ. περί: «Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. και συγκρότηση νέου».


Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Ν.Π. Δ. Δ.


Τροποποίηση – Συμπλήρωση- Ορθή επανάληψη της 66/2011 Α.Δ.Σ. περί: «Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων και συγκρότηση νέας»

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΚΥΩΝ"

Έκθεση εικαστικών θα πραγματοποιηθεί στο Κιάτο, στα πλαίσια των ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Τα εγκαίνια της έκθεσης ορίστηκαν για την Κυριακή, 7 Αυγούστου και ώρα 20:00 στον πεζόδρομο του Κιάτου, Κλεισθένους 37. Εκεί θα εκτίθενται τα έργα μέχρι και την Τρίτη, 16 Αυγούστου. Θα συμμετέχουν Σικυώνιοι ζωγράφοι και δημιουργοί με έργα που αντιπροσωπεύουν την καλλιτεχνική τους διαδρομή. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, με πρόγραμμα που θα κοινοποιηθεί στα εγκαίνια, θα διεξαχθούν ενημερωτικές συζητήσεις με τους καλλιτέχνες για τον τρόπο με τον οποίο εμπνεύσθηκαν και υλοποίησαν τα έργα τους. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων θα αναπτυχθεί το θέμα "Η ζωγραφική στην Αρχαία Σικυώνα--Η Σικυώνια Σχολή ζωγραφικής" από τον συμπολίτη μας και συγγραφέα κ. Γιώργο Κασκαρέλη. Ο Σύλλογος "Η ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΚΥΩΝ" οργανώνει αυτές τις εκδηλώσεις στα πλαίσια ανάπτυξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 7ΗΣ ROCK ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ekorinthos.gr

Συνέντευξη του Κώστα Καραμπέτσου και της Σίσσυς Μελή, διοργανωτών της Rock Συνάντησης στο Θύμιο Τσαρμπό, για το www.ekorinthos.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΨΑΡΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Απογραφή 2011: 22930 κάτοικοι στο Δήμο Σικυωνίων


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 κατά  το  χρονικό  διάστημα  από 10  έως  και 24  Μαΐου 2011  και  ανακοινώνει  τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό(1)  της Χώρας.
 Στο  σύνολο  της Χώρας  απεγράφησαν 10.787.690  μόνιμοι  κάτοικοι,  εκ  των  οποίων 5.303.690 άρρενες (49,2%) και 5.484.000 θήλεις (50,8%).  
Τα ανωτέρω προσωρινά στοιχεία προέρχονται από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του αριθμού  των  ατόμων  που  απεγράφησαν  στις 94 Εποπτείες  της Χώρας  και  όχι  από επεξεργασία  των  ατομικών  ερωτηματολογίων, η  οποία  θα  ακολουθήσει.  Για  το  λόγο αυτό, τα στοιχεία χαρακτηρίζονται ως προσωρινά και ενδέχεται να αποκλίνουν από τα οριστικά. 
Τα οριστικά αποτελέσματα για  το Μόνιμο Πληθυσμό, σε επίπεδο οικισμού, θα είναι διαθέσιμα  το  δεύτερο  εξάμηνο  του 2012.  Αναλυτικά  αποτελέσματα  για  τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού θα γίνονται διαθέσιμα  σταδιακά,  από  το  τέλος  του 2012  και  εντός  του 2013, μετά  την  επεξεργασία  των  ατομικών  ερωτηματολογίων (38.000.000  σελίδες),  η  οποία  περιλαμβάνει την  οπτική  ανάγνωση,  την  κωδικογράφηση  και  τους  πάσης  φύσεως  ελέγχους ποιότητας.

Τα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Κυριακή 24 Ιουλίου 2011

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Σε εκτεταμένη διεύρυνση των πιο βάρβαρων μορφών ελαστικής εργασίας προχωρά η κυβέρνηση με το πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» του υπουργείου εργασίας. Το πρόγραμμα αυτό γράφει στην ούγια του: Καλλικράτης, μνημόνια, μεσοπρόθεσμο, κεφάλαιο, Ε.Ε. και ΔΝΤ. Όλες οι ύαινες έχουν συμβάλλει στη φιλοσοφία του και στη δομή του. Με το πρόγραμμα αυτό επιχειρείται να καλυφθούν 55.000 θέσεις εργασίας (και εκπαιδευτικοί) σε εκατοντάδες μορφές κοινωνικών αναγκών και αγαθών με δουλοπάροικους «εργαζόμενους» που πληρώνονται με ημερομίσθιο 25 ευρώ (απαγορεύεται να ξεπερνούν τα 625 ευρώ το μήνα), με αυστηρά 5μηνες συμβάσεις ώστε να μη δικαιούνται απολύτως τίποτα μετά, κι όλες οι ασφαλιστικές εισφορές πληρωμένες από τον ΟΑΕΔ κι όχι από τον εργοδότη(!!!)

Σάββατο 23 Ιουλίου 2011

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙ. ΕΛΕΟΣ

«Με πίεζαν εξοντωτικά να τους δώσω μίζες. Είχαν έρθει στην επιχείρησή μου στην Αυλίδα και είχαν συμπεριφερθεί σε μένα και τους εργαζόμενους με ανάρμοστο τρόπο. Μου έλεγαν ότι αν δεν δώσω χρήματα δεν έχω καμιά ελπίδα να κερδίσω τον διαγωνισμό - ύψους περίπου 600.000 ευρω - για την προμήθεια ετοίμων φαγητών στο Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων».

Πρόκειται για αποσπάσματα από τις διαδοχικές καταθέσεις που έδωσε στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ ο 45χρονος ιδιοκτήτης εταιρείας τροφίμων που κατήγγειλε ότι είχε πέσει θύμα εκβιασμού από τον πρόεδρο, τον διευθυντή και έναν στενό συνεργάτη του προέδρου του ιδρύματος Αστέγων, προκειμένου να τους καταβάλλει μίζες για 1.500 πιάτα φαγητό που δίνονται κάθε βραδυ στους «κλοσάρ» των Αθηνών. 

Βασικός κατηγορούμενος για την υπόθεση είναι ο - ήδη παραιτηθείς - 50χρονος πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) που είναι υπάλληλος σε κρατικό νοσοκομείο και πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων. Ακόμη είναι γενικός σύμβουλος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία με τομέα ευθύνης την Ψυχική Υγεία και την Πρόνοια. Επίσης τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν εκλεγμένος σύμβουλος στο 5ο Διαμέρισμα της Αθήνας και μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλησης. Είχε εκλεγεί με τον συνδυασμό του κ. Γιώργου Καμίνη στις τελευταίες δημοτικές εκλογές και είχε τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη θέση. 

Επίσης για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ο διευθυντής του ΚΥΑΘΑ που είναι υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων τα τελευταία 28χρόνια, κι όπως έλεγε στέλεχος του Δήμου «ποτέ δεν υπήρχε καμιά υπόνοια διαφθοράς σε βάρος του και τον θεωρούσαμε εξαιρετικό υπάλληλο». Τρίτος κατηγορούμενος είναι ένας συνεργάτης του Προέδρου που ήταν παράλληλα και συνάδελφός του στο νοσοκομείο που εργάζεται.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ

Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στην Εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, όπου κάτοικοι της περιοχής είχαν αποκλείσει το δρόμο αντιδρώντας στη λειτουργία ενός εργοστασίου αποθήκευσης χημικών. Η κινητοποίηση είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ουρά 22 χιλιομέτρων από αυτοκίνητα γεγονός που προκάλεσε την οργή αγανακτισμέων οδηγών που ήρθαν στα χέρια με κατοίκους.

Σε κατάληψη της εθνικής οδού, Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των Αγ. Θεοδώρων, δυο χιλιόμετρα από τα διόδια Ισθμού, προχώρησαν κάτοικοι των Αγ. Θεοδώρων και στελέχη της δημοτικής αρχής Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων.

Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την εγκατάσταση ιδιωτικής εταιρείας αποθήκευσης χημικών στο Σουσάκι και ζητούν από το υπουργείο Περιβάλλοντος να αναθεωρήσει την απόφαση του και από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Τατούλη να πάρει πίσω την άδεια για την εγκατάσταση της αποθήκευσης των χημικών.

«Είμαστε αποφασισμένοι, η χημική βιομηχανία να μην περάσει και θα αγωνιστούμε με κάθε τρόπο και μέσο» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, Σ. Νικολάου σημειώνοντας ότι η περιοχή είναι κορεσμένη από βιομηχανίες.

«Να το καταλάβει και ο υπουργός και ο περιφερειάρχης, δεν θα επιτρέψουμε την εγκατάσταση και άλλων βιομηχανιών και μάλιστα τόσο επικίνδυνων» πρόσθεσε.

Πηγή: ΝΕΤ - ΑΠΕ - ΜΠΕ
Επιμέλεια: Α. Πασχαλινο

ΝΕΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΗΜΕΝΤΙ

Μετά από το κλείσιμο του Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου, μετά από το κλείσιμο της Παιδικής Κατασκήνωσης Κλημεντίου ήρθε και το τελειωτικό χτύπημα για την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδίας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με ημερομηνία 22/07/2011, αναστέλλεται η λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σικυωνίων που έχει έδρα στο Κλημέντι.

Το ΚΠΕ Σικυωνίων που ιδρύθηκε το 2008 μετά από πολυετείς προσπάθειες, ξεκίνησε την λειτουργία του το 2009 και εγκαινιάστηκε πανηγυρικά από τον σημερινό Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Π. Μπεγλίτη αναστέλλει την λειτουργία του. Η επίσημη αιτιολογία του Υπουργείου είναι ότι αυτό συμβαίνει λόγω "οργανωτικών αδυναμιών" του εν' λόγω ΚΠΕ καθώς και άλλων 9 πανελλαδικά.

Πληροφορίες για τη συναυλία των αφών Κατσιμίχα απόψε


Ο Παμφενεατικός Αθλητικός Σύλλογος υπό την αιγίδα του Δήμου Σικυωνίων διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, το Σάββατο 23 Ιουλίου 2011, στην Λίμνη Δόξα στον Φενεό Ν. Κορινθίας.
 Ώρα προσέλευσης κοινού 7:00 μ.μ. διεξαγωγή  συναυλίας 9:00 μ.μ.

Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας επανασυνδέθηκαν μουσικά πέρυσι και κατόπιν μεγάλης ανταπόκρισης και καθολικής συμμετοχής του κοινού θα μας συντροφέψουν και φέτος το καλοκαίρι.
Θα μας αγκαλιάσουν με τις κρυστάλλινες φωνές τους και με τις αγαπημένες μελωδίες τους θα μας ταξιδέψουν σε μέρη που μόνο εκείνοι ξέρουν να μας οδηγούν.

Θερινό σχολείο από το Παν/μιο Πελοποννήσου

Κατά το διάστημα 1-16 Ιουλίου 2011 πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο το 1ο Θερινό Σχολείο του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σε αυτό συμμετείχαν 14 καθηγητές και 175 εκπαιδευόμενοι. Οι καθηγητές του Θερινού Σχολείου προέρχονταν από διάφορα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού (London School of Economics, Ανοιχτά Πανεπιστήμια Ελλάδας και Κύπρου, Πανεπιστήμια Πατρών και Πελοποννήσου, ΤΕΙ Αθηνών, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) καθώς και από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι εκπαιδευόμενοι ανήκαν σε διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες (φοιτητές, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, επαγγελματίες στο χώρο της υγείας αλλά και άνεργοι). Οι θεματικές ενότητες του Θερινού σχολείου ήταν οι ακόλουθες:

(α) Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων (25 ώρες)
(β) Κατασκευή Ερευνητικών Εργαλείων στο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών και της Εκπαίδευσης (20 ώρες)

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

Τέλος η Κορίνθου – Πατρών. Αφήνει το έργο η Ολυμπία οδός


Την οριστική παύση των εργασιών ανακοίνωσε το πρωί η εταιρεία Ολυμπία οδός, που εκτελεί το έργο του αυτοκινητοδρόμου της Κορίνθου – Πατρών.
Η εταιρεία ενημέρωσε για τις προθέσεις της τους εργαζόμενους, οι οποίοι μέχρι και το Σεπτέμβριο θα μείνουν στον δρόμο, όπως επίσης και το έργο τινάζεται στον αέρα. Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές οι απολύσεις θα γίνουν σταδιακά και σε πρώτη φάση θα απολυθούν 140 άτομα μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Την ίδια στιγμή, δεκάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έγιναν μέρος του εργοταξίου, δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους από την αναγκαστική απαλλοτρίωση. Να αναφέρουμε ότι πρόσφατα το εργοτάξιο είχε επισκεφτεί και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, τον οποίο η εταιρεία διαβεβαίωνε πως πρόβλημα δεν υπήρχε και αυτή την διαβεβαίωσε είχε διατυπώσει και ο ίδιος.

17ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Τραγουδιού στο Δήμο Βέλου-Βόχας

 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΄΄Πνευματική Στέγη΄΄ Ζευγολατιού πραγματοποιεί το 17ο  Διεθνές Φεστιβάλ Χορού & Τραγουδιού, το Σάββατο και την Κυριακή 30 & 31 Ιουλίου 2011 και ώρα 21.30, στην πλατεία δημοτικού σχολείου Ζευγολατιού.
Το Σάββατο 30 Ιουλίου συμμετέχουν μεγαλύτερα χορευτικά απ’όλη την Ελλάδα.
Την Κυριακή 31 Ιουλίου συμμετέχουν ελληνικά χορευτικά και οι χώρες Αρμενία, Ταϋλάνδη, Σλοβακία.
Οι ανωτέρω εκδηλώσεις έχουν σχέση με το ανθρώπινο πνεύμα και την ανθρώπινη δημιουργία και αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά μας και τον πολιτισμό των άλλων Λαών.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην Πανελλήνια Εικαστική Ομαδική Έκθεση ¨ EPsilon Art Festival ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2011 ¨

 Το Επιμελητήριο Κορινθίας διοργανώνει σε ετήσια βάση την Πανελλήνια Γενική Έκθεση ¨ΚΟΡΙΝΘΙΑ ¨ στην οποία λαμβάνουν μέρος εταιρίες και επιμελητήρια απ΄ όλη την Ελλάδα κυρίως όμως από την Πελοπόννησο.

To 2010 στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτής της Γενικής Έκθεσης, η EPsilon Art Gallery σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορινθίας οργάνωσε Πανελλήνια Ομαδική Έκθεση Ζωγραφικής, εντός των εγκαταστάσεων της Γενικής Έκθεσης. Η Έκθεση Ζωγραφικής είχε μεγάλη επιτυχία και αποφασίσθηκε να επαναληφθεί και κατά την  εφετινή Έκθεση του Επιμελητηρίου.

Η EPsilon Art Gallery θα διοργανώσει  λοιπόν από 21-25 Σεπτεμβρίου   Πανελλήνια Εικαστική Ομαδική Έκθεση   την  ¨ EPsilon Art  Festival KΟΡΙΝΘΙΑ 2011¨, κατά την διάρκεια της γενικής Έκθεσης του Επιμελητηρίου, γενική Έκθεση την οποία  αναμένεται να επισκεφθούν περισσότεροι από 22.000 επισκέπτες σύμφωνα με την επισκεψιμότητα του 2010.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΙΝΟ

 
 ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ!!
ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ , ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ!!
ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ!!

Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ, ΣΑΣ ΧΩΡΑ ΟΛΟΥΣ!!!!
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ!!

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

H ιστορία του οίκου Moody’s

Η λέξη Moody’s έχει μπει, πλέον στην καθημερινότητα μας. Το όνομα είναι βαρύγδουπο και προβάλλεται ως “έγκυρο” από τα ελληνικά και ξένα Μ.Μ.Ε. Οι εκθέσεις το οίκου Moody’s ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις και υποθηκεύουν το σήμερα και το αύριο του πλανήτη, αφού καθορίζουν το αν θα δανειστεί, και με ποιους όρους, μια χώρα. Υποθηκεύει το μέλλον του πλανήτη, γιατί ως γνωστόν, τα δανεικά αυτά θα τα πληρώσουν και οι μελλοντικές γενιές. Τις πληροφορίες για τον οίκο Moody’s της δανείζομαι από τον Γιώργο Δαμιανό.

Η επωνυμία Moody’s προέρχεται από το επώνυμο ενός, μάλλον, αποτυχημένου δημοσιογράφου / οικονομικού αναλυτή, που έδρασε στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα. Το πλήρες όνομα του ήταν John Moody, γεννήθηκε το 1868 και πέθανε το 1958. Ξεκίνησε ως δημοσιογράφος, δίχως πανεπιστημιακές γνώσεις (στα γεράματα θα του έδωσαν τιμητικά Νομικής) και το 1909 αποφάσισε να ανοίξει μεσιτικό/χρηματοοικονομικό γραφείο στη Νέα Υόρκη.

Ήταν έξυπνος, παιδί της πιάτσας και καθώς το μάτι του έκοβε, αποφάσισε να εισάγει για πρώτη φορά έναν πίνακα αξιολόγησης στις επενδύσεις των σιδηροδρόμων. Έτσι υπεραπλουστεύοντας κάθε έννοια οικονομίας φτιάχνει έναν κατάλογο και με γράμματα (ΑΑΑ, ΑΑ, Α…) βαθμολογεί τις επενδύσεις στους σιδηροδρόμους των Η.Π.Α. Το σύστημα αξιολόγησής του θύμιζε την αξιολόγηση με αστεράκια των κινηματογραφικών ταινιών στα διάφορα έντυπα.

Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

Παρουσίαση έρευνας για τα δάση του Δήμου Σικυωνίων

Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Κιάτου, ομάδα δασολόγων που πραγματοποίησε μελέτες για την κατάσταση των δασών και αλσυλλίων του δήμου μας θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των μελετών αυτών.

7η (+2) ROCK ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - 29-31 ΙΟΥΛΙΟΥ + 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ


Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ? ΕΜΕΙΣ?


Όπως μας καταγγέλθηκε σήμερα 18/07/2011, δημότης ο οποίος πήγε στο Δήμο για να πληρώσει (μία κλήση), άκουσε τον αρμόδιο υπάλληλο να του λέει πως οι πληρωμές γίνονται μέχρι 13:00. Φυσικά όταν ο άνθρωπος αντέτεινε "πώς είναι δυνατόν τέτοια εποχή, να ισχυρίζονται κάτι τέτοιο", τότε, πληροφορήθηκε από δύο τρεις μαζί υπαλλήλους πως αυτό γίνεται εδώ και χρόνια και πως όπου και να πάει θα διαπιστώσει πως οι λογαριασμοί πληρώνονται μέχρι τις 13:00. Ο δημότης στη συνέχεια πήγε στα ΕΛΤΑ όπου και γύρω στις 14:00 πλήρωσε κανονικά. Βέβαια, στη συνέχεια γύρισε πίσω (στο Δήμο και τους συγκεκριμένους υπαλλήλους) και αφού τους έδειξε την απόδειξη πληρωμής τους είπε ότι όχι μόνο δεν τον εξυπηρέτησαν αλλά τον ενημέρωσαν ψευδώς πως έτσι γίνεται παντού.

Ερωτήσεις; Έτσι είναι κύριε Δήμαρχε? Αν αυτό γινόταν "ου, χρόνια τώρα" έτσι πρέπει να συνεχίσει να γίνεται? Υπάρχει άραγε έξω από την πόρτα ως ο νόμος ορίζει σχετική πινακίδα που να ενημερώνει τους δημότες για τις ώρες και ημέρες των συναλλαγών? Υιοθετείτε κ.Δήμαρχε μια τέτοια συμπεριφορά υπαλλήλων απέναντι στο δημότη (αν είναι έτσι όπως μας την περιέγραψε)?
Πάσα απάντηση- διευκρίνηση αναμένεται με εναγωνίως.
Αντώνης Γιάνναρος

Απίστευτος σκοταδισμός του Υπουργείου Παιδείας: "βάρος για τον προϋπολογισμό" θεωρούν την εκτύπωση σχολικών βιβλίων - Τέλη Οκτωβρίου στην καλύτερη περίπτωση θα μοιραστούν φέτος

Πρωτοφανείς συνθήκες στην 40χρονη πορεία του ΟΕΔΒ. Από τα 45 εκατ. βιβλία, μέχρι στιγμής δεν έχει τυπωθεί ούτε ένα. Μεγαλύτερες καθυστερήσεις σε περίπτωση πρόωρων εκλογών. Πριν τα Χριστούγεννα υπολογίζεται η αποστολή.της Μίκα Κοντορούση


Συνθήκες κρυφού σχολειού θα επικρατούν από του χρόνου στα ελληνικά σχολεία, με τους μαθητές να πρέπει να προσηλώνονται στην παράδοση του μαθήματος και να κρατούν σημειώσεις, καθώς τα σχολικά εγχειρίδια και βιβλία θα αποτελούν είδος πολυτελείας.

Νέα από το σκακιστικό σύλλογο "Αργοναύτης"

ΠΑΝΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Με έντονες προετοιμασίες η Πρωταθλήτρια Ελλάδα; Π.Σ. Περιστερίου και η τριταθλήτρια στο Κύπελλο Ελλάδας Σ.Α.Κ. «Αργοναύτης», είναι πανέτοιμες να διοργανώσουν τον Αύγουστο στο Βραχάτι το 1ο Διεθνές Τουρνουά σκακιού «Ίσθμια 2011».

Σπουδαίοι σκακιστές απ όλο τον κόσμο (θα εκπροσωπούνται 20 περίπου χώρες) οι κορυφαίοι Έλληνες πρωταθλητές και εκατοντάδες Έλληνες σκακιστές θα συμμετάσχουν στο ξεχωριστό για την Πελοπόννησο και την Κορινθία αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός.

Το ξενοδοχείο «Αλκυών» θα φιλοξενήσει τους αγώνες και οι διοργανωτές αναμένουν τη στήριξη της περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βέλου-Βόχας με τους οποίους συνεργάζονται για τη διοργάνωση, αλλά και της τοπικής κοινωνίας, ώστε το σπουδαίο αυτό γεγονός να γίνει βιώσιμο και να καθιερωθεί σαν ετήσιος θεσμός.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω internet και θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 18-25/8


Κυριακή 17 Ιουλίου 2011

Μία πολύ εύστοχη ανάλυση από το γερμανικό Ινστιτούτο Luxemburg για την ελληνική κρίση και το ρόλο της Γερμανίας

Η ανάλυση δίνει απαντήσεις με συγκεκριμένα στοιχεία στους μύθους που έχει καλλιεργήσει η κυβέρνηση Μέρκελ στην κοινή γνώμη για τους Έλληνες. Αξίζει να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να τη διαβάσετε.

Σάββατο 16 Ιουλίου 2011

ΧΑΡΗΣ & ΠΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΡΗ & ΠΑΝΟ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ ΦΕΝΕΟΥ


Εκδηλώσεις του Λυκείου Ελληνίδων - Ιούλιος 2011

Νεό Δ.Σ. στην Αδελφότητα Ψαριωτών Κορινθίας


ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΨΑΡΙΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΜΕΡΜΗΓΚΑ 5, ΑΘΗΝΑ 112 51

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από την πανηγυρική αναβίωση της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΨΑΡΙΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και από τις έκτακτες αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας, στις 30.6.2011, στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΟΦΩΝ, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Σπυρίδων του Τηλεμάχου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρήστος Παπαγεωργίου του Βασιλείου
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιωάννης Δούρος του Φωτίου
ΤΑΜΙΑΣ: Κων/νος Δενδρινός του Παύλου
ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ: Χρήστος Δούρος του Γεωργίου